News & Update

Sony อาจจะถอยทัพออกจากตลาดสมาร์ทโฟน หันไปเน้นตลาดเกมแทน

ดูท่าว่า Sony นั้นจะเริ่มปรับเปลี่ยนแผนการของบริษัทใหม่แล้ว ซึ่ง Kaz Hirai บอสใหญ่ของ Sony ได้บอกความเป็นไปได้ว่ากำลังพิจารณาว่าอาจจะหั่นธุรกิจบางอย่างออก อย่างเช่นธุรกิจสมาร์ทโฟน, ธุรกิจทีวี

ดูท่าว่า Sony นั้นจะเริ่มปรับเปลี่ยนแผนการของบริษัทใหม่แล้ว ซึ่ง Kaz Hirai บอสใหญ่ของ Sony ได้บอกความเป็นไปได้ว่ากำลังพิจารณาว่าอาจจะหั่นธุรกิจบางอย่างออก อย่างเช่นธุรกิจสมาร์ทโฟน, ธุรกิจทีวี

ในแผนการดำเนินธุรกิจใหม่นี้ Sony จะไปมุ่งเน้นในด้านธุรกิจของกล้อง รวมไปจนถึงตลาดวีดีโอเกม และด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ ซึ่งแผนธุรกิจใหม่นี้น่าจะเป็นความหวังให้ Sony ทำกำไรได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้

ต้องมารอดูกันต่อไปว่า Sony Xperia จะยังคงอยู่รอดต่อไปหรือเปล่า หรือว่าจะหายไป?

 

Sony-Xperia-Z3-3-630x419

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top