PR News

N Health ขอแนะนำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบแสกนใบหน้าแบรนด์ Hikvision

ความก้าวหน้าด้านเทคนิคการแพทย์ จาก N Health เป็นเทคโนโลยีลดการสัมผัส   เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อตรวจจับความร้อน พร้อมระบบจดจำใบหน้า เน้นติดตั้งในสถานที่มีคนรวมกลุ่มหมู่มาก ที่ต้องใช้การตรวจวัดพื้นที่การจัดการเข้า-ออก

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ( N Health) ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาลให้กับโรงพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ ขอแนะนำ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบแสกนใบหน้า Hikvision รุ่น DS-2TD2617B-6/PA และ รุ่น DS-2TD2617B-3/PA  ซึ่งเหมาะสมกับทุกสภาพพื้นที่ โดยนับเป็นอีกก้าวของการพัฒนา   โดยคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบแสกนใบหน้ารุ่นนี้ออกแบบเพื่อเน้นการตรวจจับความร้อน ควบคุมการถ่ายภาพความร้อน ใช้งานได้พร้อมกันถึง 30ใบหน้า มีความรวดเร็วในการวัดอุณหภูมิภายใน 1 นาที ใช้เทคโนโลยี AI Detection ลดความผิดพลาดจากการแจ้งเตือนอุณหภูมิจากแหล่งความร้อนอื่น  ระบบการแจ้งเตือนด้วยเสียงหากตรวจจับอุณหภูมิความร้อนสูงเกินกว่าที่กำหนด กล้องตรวจจับประกอบด้วย 2 เลนส์ คือ เลนส์ถ่ายภาพความร้อน (Thermal) และเลนส์ถ่ายภาพธรรมดา (Optical)  แสดงภาพตรวจจับอุณหภูมิได้ทั้ง 2 แบบ โดยอุณภูมิที่ตรวจวัดอยู่ที่กำหนดคือ 30-45 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวัด

โดยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบแสกนใบหน้า Hikvision รุ่น DS-2TD2617B-6/PA และ รุ่น DS-2TD2617B-3/PA  มีคุณสมบัติเฉพาะทางเน้นการตรวจจับอุณหภูมิผ่านความร้อน จึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้กับอาคาร สถานที่ ผู้คนอยู่รวมกันจำนวนมาก อาทิ กลุ่ม โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์พัฒนาต่างๆ  ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ จึงมีความน่าสนใจและ วัตถุประสงค์ในการนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ แนะนำออกสู่ตลาดเพื่อสนับสนุนและกระจายการใช้งานเทคโนโลยีหลีกเลี่ยงลดการสัมผัส เพื่อเน้นความปลอดภัยสูงสุด เพราะ อุณหภูมิความร้อนเป็นหนึ่งในความสำคัญต่อ การคัดแยกเบื้องต้นในจุดคัดกรอง ไม่ให้มีการแพร่ระบาดกระจาย  ลดการแพร่กระจายให้ได้มากที่สุด

Hikvision

โดยท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line official: @Nhealth

โทร. 02 7624000 หรือ เวปไซด์ https://www.nhealth-asia.com email: nhcslab@nhealth-asia.com  

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top