News & Update

iPhone 6  ได้ผ่านรับรองมาตรฐานจาก กสทช. 2 รุ่น คาดขายบ้านเรา ตุลาคมนี้

มีการรายงานคำให้สัมภาษท์ของ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผ่านทาง เดลินิวส์ เกี่ยวกับการตรวจรับรองมาตรฐาน iPhone 6

มีการรายงานคำให้สัมภาษท์ของ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผ่านทาง เดลินิวส์ เกี่ยวกับการตรวจรับรองมาตรฐาน iPhone 6 ที่เตรียมจะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ว่ามีอยู่ 2 รุ่น คือรหัส A1586 และ A1524 ที่แจ้งว่า บริษัท แอปเปิล เซาท์ เอเชีย ประเทศไทย เป็นผู้ขอดำเนินการขออนุญาติ ตาม พ.ร.บ.วิทยุโทรคมนาคม พ.ศ.2498 หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการนำเสนอข้อความในทวีตเตอร์ที่ระบุถึงการขอรับอนุญาติของ iPhone 6   ในการตรวจสอบมาตรฐาน จาก กสทช. ไปแล้ว

นายฐากร

และนอกจากนั้นยังมีการระบุจาก นายฐากร เพิ่มเติมว่า “หลังจากนี้ทางแอปเปิลจะต้องแจ้งยอดที่จะนำเข้ามาจำหน่ายอีกครั้งคาดว่าจะเริ่มขายในไทยได้ช่วงเดือน ต.ค. หลังเปิดตัวที่สหรัฐอเมริกาปลายเดือน ก.ย.อย่างไรก็ตาม สเปกต่างๆ ของไอโฟน 6 เป็นความลับของทางแอปเปิล กสทช. เปิดเผยได้เพียงกระบวนการขออนุญาตตามขั้นตอนเท่านั้น แต่จำนวนนำเข้าเมื่อถึงวันขอนำเข้านั้นจะต้องตรงกับศุลกากร”

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top