Article

แนวทางการเลือก microSD Card ให้เหมาะกับ Android ของคุณ

Class 10

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Android หลายๆ รุ่นนั้น รองรับการใช้งานหน่วยความจำภายนอกที่เรียกกันว่า microSD Card (ไมโครเอสดี การ์ด) หรือเมโมรี่การ์ด ซึ่งในยุคสมัยนี้

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Android หลายๆ รุ่นนั้น รองรับการใช้งานหน่วยความจำภายนอกที่เรียกกันว่า microSD Card (ไมโครเอสดี การ์ด) หรือเมโมรี่การ์ด ซึ่งในยุคสมัยนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Class 4, Class 10 , SDHC หรือ SDXC อาจจะทำให้ผู้ใช้งานหลายๆ ท่านมึนเอาได้ เอาล่ะ เราจะพาทุกท่านไปดูแนวทางการเลือกใช้งาน microSD Card ให้เหมาะกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณกันดีกว่า

1

ดูความจุ

แนวทางแรกในการเลือกก็คือความจุของ microSD Card ว่าเราจะต้องการใช้งานเท่าไร และต้องตรวจสอบสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของเราด้วยว่ารองรับการใช้งาน microSD Card สูงสุดที่เท่าไร บางรุ่นก็รองรับที่ความจุ 32 GB, 200 GB หรือรุ่นใหม่ๆ ก็จะรองรับที่ 2 TB ถ้าหากสมาร์ทโฟนของเราตัวกล้องมีความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 รูปก็จะใช้เนื้อที่ประมาณ 7 MB ถ้าซื้อความจุ 32 GB มาก็จะสามารถจุรูปภาพได้ประมาณ 4,500 รูป หรือมากกว่า หากมีการปรับตั้งค่า และสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นก็จะมีความละเอียดของรูปภาพที่แตกต่างกัน รวมถึงการถ่ายรูปภาพแบบ RAW อีกด้วย

2

พร้อมกันนี้เรามักจะได้เห็นคำว่า SDHC และ SDXC บน microSD Card โดย SDHC จะมีช่วงความจุตั้งแต่ 2 GB ถึง 32 GB ซึ่งเป็นมาตรฐานเดิม ส่วน SDXC จะมีช่วงความจุตั้งแต่ 32 GB ถึง 2 TB เป็นมาตรฐานใหม่ที่จะมีช่วงความจุมากขึ้นและมีความเร็วที่เร็วขึ้น

ดูความเร็ว

นอกจากความจุแล้ว ความเร็วก็สำคัญไปไม่น้อยกว่ากัน เพราะความเร็วในการอ่านและเขียนของ microSD Card นี้ก็แปรพันตรงกับราคาเช่นกัน รวมถึงรูปแบบการใช้งานต่างๆ ของเราอีกด้วย

3

สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะรองรับการใช้งานความเร็วแบบ Class 10, UHS-1 Class 1 และ UHS-1 Class 3 แล้ว (UHS ย่อมาจาก Ultra High Speed) ซึ่ง microSDHC และ microSDXC ก็จะมีทั้ง 3 คลาสที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราว่าจะเน้นการบันทึกวิดีโอ, เล่นเกม, ถ่ายรูป ก็จะต้องเลือกที่อ่านและเขียนเร็วๆ หน่อย แต่ถ้าใช้งานทั่วไป ก็เลือกแบบ Class 10 ก็ถือว่าดีแล้ว ด้านล่างนี้เป็นความเร็วขั้นต่ำในการเขียนของแต่ละคลาส

  • Class 10 : 10 MB/s สามารถถ่ายรูปภาพต่อเนื่อง และบันทึกวิดีโอความละเอียด 1080p
  • UHS-1 Class 1 : 10 MB/s สามารถถ่ายทอดสดวิดีโอ และบันทึกวิดีโอความละเอียด 1080p ได้
  • UHS-1 Class : 30 MB/s สามารถถ่ายทอดสดวิดีโอ และบันทึกวิดีโอความละเอียด 4K

microSD chart

Class ของ microSD Card และข้อมูลต่างๆ นั้นจะปรากฏบนด้านหน้าของการ์ดอยู่แล้ว โดย Class 4, 6, 10 จะเป็นตัวเลขที่อยู่ในวงกลม แต่ UHS จะเป็นตัวเลขที่อยู่ในตัว U ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการและงบประมาณของเราเลย ซึ่งขั้นตอนที่ควรดูก็คือความจุและความเร็วในการอ่าน/เขียน นอกจากนี้ก็ดูว่าสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของเรารองรับการใช้งาน microSD card แบบไหนและความจุเท่าไรด้วยครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

เรื่องยอดนิยม

To Top