Article

แนวทางการเลือก microSD Card ให้เหมาะกับ Android ของคุณ | kuroroh

Class 10

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Android หลายๆ รุ่นนั้น รองรับการใช้งานหน่วยความจำภายนอกที่เรียกกันว่า microSD Card (ไมโครเอสดี การ์ด) หรือเมโมรี่การ์ด ซึ่งในยุคสมัยนี้

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Android หลายๆ รุ่นนั้น รองรับการใช้งานหน่วยความจำภายนอกที่เรียกกันว่า microSD Card (ไมโครเอสดี การ์ด) หรือเมโมรี่การ์ด ซึ่งในยุคสมัยนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Class 4, Class 10 , SDHC หรือ SDXC อาจจะทำให้ผู้ใช้งานหลายๆ ท่านมึนเอาได้ เอาล่ะ เราจะพาทุกท่านไปดูแนวทางการเลือกใช้งาน microSD Card ให้เหมาะกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณกันดีกว่า

1

ดูความจุ

แนวทางแรกในการเลือกก็คือความจุของ microSD Card ว่าเราจะต้องการใช้งานเท่าไร และต้องตรวจสอบสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของเราด้วยว่ารองรับการใช้งาน microSD Card สูงสุดที่เท่าไร บางรุ่นก็รองรับที่ความจุ 32 GB, 200 GB หรือรุ่นใหม่ๆ ก็จะรองรับที่ 2 TB ถ้าหากสมาร์ทโฟนของเราตัวกล้องมีความละเอียด 16 ล้านพิกเซล 1 รูปก็จะใช้เนื้อที่ประมาณ 7 MB ถ้าซื้อความจุ 32 GB มาก็จะสามารถจุรูปภาพได้ประมาณ 4,500 รูป หรือมากกว่า หากมีการปรับตั้งค่า และสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นก็จะมีความละเอียดของรูปภาพที่แตกต่างกัน รวมถึงการถ่ายรูปภาพแบบ RAW อีกด้วย

2

พร้อมกันนี้เรามักจะได้เห็นคำว่า SDHC และ SDXC บน microSD Card โดย SDHC จะมีช่วงความจุตั้งแต่ 2 GB ถึง 32 GB ซึ่งเป็นมาตรฐานเดิม ส่วน SDXC จะมีช่วงความจุตั้งแต่ 32 GB ถึง 2 TB เป็นมาตรฐานใหม่ที่จะมีช่วงความจุมากขึ้นและมีความเร็วที่เร็วขึ้น

ดูความเร็ว

นอกจากความจุแล้ว ความเร็วก็สำคัญไปไม่น้อยกว่ากัน เพราะความเร็วในการอ่านและเขียนของ microSD Card นี้ก็แปรพันตรงกับราคาเช่นกัน รวมถึงรูปแบบการใช้งานต่างๆ ของเราอีกด้วย

3

สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะรองรับการใช้งานความเร็วแบบ Class 10, UHS-1 Class 1 และ UHS-1 Class 3 แล้ว (UHS ย่อมาจาก Ultra High Speed) ซึ่ง microSDHC และ microSDXC ก็จะมีทั้ง 3 คลาสที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราว่าจะเน้นการบันทึกวิดีโอ, เล่นเกม, ถ่ายรูป ก็จะต้องเลือกที่อ่านและเขียนเร็วๆ หน่อย แต่ถ้าใช้งานทั่วไป ก็เลือกแบบ Class 10 ก็ถือว่าดีแล้ว ด้านล่างนี้เป็นความเร็วขั้นต่ำในการเขียนของแต่ละคลาส

  • Class 10 : 10 MB/s สามารถถ่ายรูปภาพต่อเนื่อง และบันทึกวิดีโอความละเอียด 1080p
  • UHS-1 Class 1 : 10 MB/s สามารถถ่ายทอดสดวิดีโอ และบันทึกวิดีโอความละเอียด 1080p ได้
  • UHS-1 Class : 30 MB/s สามารถถ่ายทอดสดวิดีโอ และบันทึกวิดีโอความละเอียด 4K

microSD chart

Class ของ microSD Card และข้อมูลต่างๆ นั้นจะปรากฏบนด้านหน้าของการ์ดอยู่แล้ว โดย Class 4, 6, 10 จะเป็นตัวเลขที่อยู่ในวงกลม แต่ UHS จะเป็นตัวเลขที่อยู่ในตัว U ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการและงบประมาณของเราเลย ซึ่งขั้นตอนที่ควรดูก็คือความจุและความเร็วในการอ่าน/เขียน นอกจากนี้ก็ดูว่าสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของเรารองรับการใช้งาน microSD card แบบไหนและความจุเท่าไรด้วยครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top