News & Update

ผู้นำไอทีไทยประกาศพร้อมขึ้นเวที ITU Telecom World 2013 ร่วมกำหนดทิศทางธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศของโลก

ผู้นำด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศของไทย ตอบรับเป็นแขกรับเชิญร่วมแสดงความเห็นและอภิปรายใน “ITU Telecom World 2013”

canneslion-12-13

กรุงเทพฯ / 10 ตุลาคม 2556 –  ผู้นำด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศของไทย ตอบรับเป็นแขกรับเชิญร่วมแสดงความเห็นและอภิปรายใน  “ITU Telecom World 2013”  งานนิทรรศการด้านเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศระดับโลก ที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ์ครั้งแรกในการจัดงานระหว่าง 19-22 พฤศจิกายนนี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  โดยมี 3 หน่วยงานหลักเป็นแกนในการเป็นเจ้าภาพได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า “การที่คนไทยได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำไอทีระดับโลกบนเวที ITU Telecom World 2013นอกจากจะเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้แสดงถึงความพร้อมและศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการระดับโลกแล้ว ประเทศไทยยังจะมีโอกาสเป็นส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางธุรกิจการเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศของโลกอีกด้วย”

ผู้นำธุรกิจไอทีไทยที่ยืนยันจะเข้าร่วมงานดังกล่าว ได้แก่

·        น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเสวนาในช่วงเปิดงาน (Forum Opening Conversation) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่องการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิตอลและการเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมทั่วโลก

·        ศ. ดร. ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะร่วมเสวนาในหัวข้อ Riding the Data Wave  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

·        ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ  กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมเสวนาในหัวข้อ Convergence of Regulation ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

·        รศ. ดร. สินชัย กมลภิวงศ์ นายกสมาคม IPv6 Forum ประเทศไทย ซึ่งจะร่วมในการเสวนาเรื่องThe Internet of Everything based on IPv6 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

·        ดร. เชิดชัย ขันธ์นะภา ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งจะร่วมเสวนาเรื่อง Resilient ICT for Disaster Relief – Sponsored by NICT ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

·        มร. จอน อ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น ร่วมเสวนาในหัวข้อ Many Faces of Mobile Financial Services ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ยังจะจัดการสัมนาเชิงวิชาการในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.15-17.45 น. เรื่อง“ความท้าทายเรื่องความปลอดภัยในโลกไร้สายของประชาคมอาเซียน – การปกป้องผู้บริโภค”โดยเชิญผู้นำจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนโดยจะเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับนโยบายและหารือแนวทางปกป้องผู้บริโภคจากภัยรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ในปัจจุบัน เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีและโทรคมนาคมอย่างรวดเร็ว ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างเสรี ขณะเดียวกันก็เปิดช่องให้มีการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง ผู้บริโภคจึงถูกเอาเปรียบหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านความปลอดภัยของข้อมูล  เมื่อภูมิภาคอาเซียนรวมเป็นหนึ่งหลังจากปี 2558 เป็นต้นไป

ผู้นำระดับโลกที่จะเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์และกำหนดทิศทางธุรกิจไอทีของโลก มีมากมาย เช่น จอน เฟรดริก             บัคซอส ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เทเลนอร์   โมฮัมเหม็ด  นาสเซอร์ อัลกานิม ประธาน TRA สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ฟาม ฮอง ไฮ เลขาธิการ VNTA ประเทศเวียดนาม  ชีค อับดุลลาห์ บิน โมฮัมเหม็ด ซาอุด อัลธานี ประธาน Ooredoo    ทอม ชอย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย บรอดคาสต์ แซทเทิลไลท์   จอห์น เดวีซ์ รองประธาน โครงการ World Ahead Programme อินเทล   เคง ไท เหลียง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ประเทศสิงคโปร์ และ  ไซโฟ มาเซโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เทลคอม เอสเอ (Telkom SA)

หัวข้อหลักของการจัดงาน ITU Telecom World 2013 ได้แก่ Embracing change in a digital world”หรือ “เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตอล”   โดยเน้น 5 ประเด็นหลัก คือ  ความเปลี่ยนแปลงในวิธีการสื่อสารของผู้คน (Changes in the way we communicate with each other)  ความจำเป็นของโมเดลธุรกิจในยุคข้อมูลเป็นใหญ่  (Changing business models)  พลวัตความเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม (Changing industry dynamics) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  (Changes in technology)  และระเบียบและกระบวนการวางมาตรฐาน  (Changes in standardization and regulatory regimes)

ตัวอย่างหัวข้อที่จะมีการอภิปราย เสวนา และประชุมกันในงาน ITU Telecom World 2013 ได้แก่

·         การเสวนาโต๊ะกลมของผู้นำในภูมิภาค – มุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโมเดลการดำเนินธุรกิจ โดยผู้นำธุรกิจไอซีทีในภูมิภาค เช่น เทเลนอร์ และ Ooredoo

·         “โลกแห่งแอพพลิเคชั่นไร้สายและโซเชียล – เพื่อนหรือศัตรู”  — วิเคราะห์ผลจากแอพพลิเคชั่นสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียและไร้สาย และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดในอนาคต

·         “เทคโนโลยีไร้สายและการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร” – ใช้แอพพลิเคชั่นไร้สายในการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจได้อย่างไร

·         “อินเทอร์เน็ตในทุกๆ เรื่อง” – เจาะลึกความท้าทายของการสื่อสารในอนาคต กับเป้าหมายทางธุรกิจ แพลทฟอร์มที่วางใจได้ และประโยชน์กับทุกฝ่าย

·         “โลกแห่ง Big Data” – เราจะสร้างสมดุลความต้องการของแต่ละบุคคลในสังคมดิจิตอลทั่วโลกได้อย่างไร กฎใดใช้กับใครและแต่ละคนต้องทำอะไร อย่างไร

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณและสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • GA

    Google Analytic

Save