News & Update

YouTube ตั้งค่าความละเอียดเริ่มต้นเป็น 480p ทั่วโลกเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อลดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต

YouTube Shorts compete TikTok

ก่อนหน้านี้ YouTube ได้ทำการลดความละเอียดลงในโซนยุโรปในช่วง COVID-19 ระบาด ตามคำเรียกร้องของสหภาพยุโรป และล่าสุดก็ได้ปรับค่าเริ่มต้นเป็น 480p ทั่วโลกแล้ว

ก่อนหน้านี้ YouTube ได้ทำการลดความละเอียดลงในโซนยุโรปในช่วงไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ระบาด ตามคำเรียกร้องของสหภาพยุโรป และล่าสุดก็ได้ปรับค่าเริ่มต้นเป็น 480p ทั่วโลกแล้ว

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สหภาพยุโรปได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งอย่าง YouTube, Netflix, Apple, Amazon, Facebook ก็ได้ทำการข้อเรียกร้องดังกล่าว เหตุเพราะว่าสหภาพยุโรปกลัวว่าหากมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากเกินไป อาจจะทำให้ล่มได้ เนื่องจากมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านการศึกษาเรียนออนไลน์และทำงานที่บ้าน จึงจำเป็นจะต้องใช้แบนด์วิชในปริมาณมาก 

YouTube ตั้งค่าความละเอียดเริ่มต้นเป็น 480p ทั่วโลกเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อลดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต

สำหรับการปรับลดความละเอียดเริ่มต้นที่ 480p นี้ จะมีการปรับใช้งานนาน 1 เดือน เพื่อลดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตลงเพื่อให้คนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสาธารณะไม่ใช้ในปริมาณที่มากเกินไป แต่ทั้งนี้เราสามารถปรับเพิ่มความละเอียดเองได้

ที่มา The Next Web

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top