News & Update

รมว.ไอซีที เปิดงาน “The BlackBerry Enterprise and Corporate Security Conference BlackBerry Q10”

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “The BlackBerry Enterprise and Corporate Security Conference BlackBerry Q10”

18 มิ.ย. BlackBerry news

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “The BlackBerry Enterprise and Corporate Security Conference BlackBerry Q10” ณ ห้องโลตัส 5-6 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความเข้าใจและตระหนักในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของ การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ส่งผลต่อความเข้มแข็งของภาคธุรกิจในที่สุด ภายในงานยังมีการเปิดตัวและสาธิตวิธีการใช้แบล็คเบอร์รี่ Q10สมาร์ทโฟน (BlackBerry Q10 smartphone) รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งทำงานด้วยระบบปฏิบัติการแบล็คเบอร์รี่ 10 อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top