PR News

Apple เปิดตัวสองเว็บไซด์เพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาในไทย

Apple เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาในประเทศไทยเปิดตัว 2 เว็บไซด์สำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา นำเสนอเทคนิคดีๆ ในการใช้งานเพื่อการเรียน

Apple เดินหน้าสนับสนุนการศึกษาในประเทศไทยเปิดตัว 2 เว็บไซด์สำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยเว็บไซด์แรกเป็นเว็บไซด์สำหรับสถาบันการศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแพลตฟอร์มของ Apple เพื่อการสอน สร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจในระดับอุดมศึกษา รวมถึงกรณีศึกษาการนำนวัตกรรมไปใช้เพื่อส่งเสริมการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก ส่วนอีกหนึ่งเว็บไซด์มุ่งเน้นให้ข้อมูลกับนักศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Apple รวมถึงแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียน ไม่ว่าจะเรียนในสาขาใดก็ตาม นำเสนอเทคนิคดีๆ ในการใช้งานเพื่อการเรียน รวมถึงคำแนะนำ และประสบการณ์การใช้งานที่น่าสนใจจากนักศึกษาทั่วโลก
 
 
ชมเว็บไซด์สำหรับสถาบันการศึกษาได้ที่ https://www.apple.com/th/education/higher-education/ 
ชมเว็บไซด์สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ที่ https://www.apple.com/th/education/college-students/ 
 
Apple
 
ในโอกาสเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย Apple นำเสนอกรณีศึกษาภายใต้หัวข้อ Innovation in Action โดย ดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์ ผู้ช่วยศาตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาบอกเล่าการใช้ iPad Pro ในการสอนแนวคิดเชิงคำนวณ และช่วยนักศึกษาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน สอนให้ทุกคนรู้จักวิธีใช้ Swift Playgrounds เพื่อออกแบบแอปที่ช่วยแก้โจทย์ความท้าทายในท้องถิ่นที่พวกเขาได้พบ ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.apple.com/th/education/higher-education/innovation-in-action/ 
 

 
Apple

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top