News & Update

ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน Huawei ไม่ต้องกังวลสามารถใช้งาน Google ได้ตามปกติ

ผู้ใช้สมาร์ทโฟน Huawei ไม่ต้องกังวล เพราะจากทวีตของ Android แจ้งว่าผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน Huawei รุ่นที่วางจำหน่ายไปแล้วยังคงสามารถใช้งาน Google Service ได้ทั้งหมดเช่นเดิม 

ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลด หรืออัพเดทแอพพลิเคชั่นจาก Google Play การใช้งาน Gmail หรือแม้กระทั่งการอัพเดทระบบความปลอดภัยก็ยังคงสามารถทำได้ตามปกติ แต่สำหรับรุ่นใหม่ๆ ที่ยังไม่ได้วางจำหน่าย อาจจะต้องรอฟังข่าวจากทาง Google หรือ Huawei อีกครั้ง ซึ่งทางทีมงานคิดว่ายังไงทาง Huawei คงไม่ปล่อยให้สถานะการณ์เหล่านี้มีผลกระทบต่อรุ่นใหม่ๆ อย่างแน่นอน

Huawei

สรุปกันอีกครั้งว่าผู้ใช้งานที่ถือสมาร์ทโฟน Huawei อยู่ในมือไม่ต้องวิตกกังวลไป เพราะถึงอย่างไรทาง Google ไม่ปล่อยลอยแพรุ่นที่วางจำหน่ายไปอยู่แล้วแน่นอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top