News & Update

dtac เปลี่ยนชื่อเครือข่ายชั่วคราวเป็น dtac Stay Safe ร่วมต้าน COVID-19

ถือเป็นปรากฎการณ์ที่ไม่ได้เห็นกันง่ายๆ กับผู้ให้บริการเครือข่ายอย่าง dtac ที่ยอมเปลี่ยนชื่อเครือข่ายตัวเองชั่วคราวเพื่อให้กำลังใจ และกระตุ้นให้ผู้ใช้เครือข่าย dtac ตื่นตัวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ถือเป็นปรากฎการณ์ที่ไม่ได้เห็นกันง่ายๆ กับผู้ให้บริการเครือข่ายอย่าง dtac ที่ยอมเปลี่ยนชื่อเครือข่ายตัวเองชั่วคราวเป็น dtac Stay Safe เพื่อให้กำลังใจ และกระตุ้นให้ผู้ใช้เครือข่าย dtac ตื่นตัวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

โดยผู้ใช้เครือข่าย dtac สามารถสังเกตได้จากหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตัวเอง ซึ่งจะเปลี่ยนจาก dtac หรือ dtac-T เป็น dtac:Stay Safe หรือ dtac-T:Stay Safe โดยจากการทดสอบกับสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ ที่ชื่อเครือข่ายเปลี่ยนไปจะสังเกตได้จากสมาร์ทโฟนอย่าง iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Xiaomi ซึ่งทางทีมงานได้แคปเจอร์หน้าจอตัวอย่างมาให้ได้ชมกัน ใครที่ใช้สมาร์ทโฟนแบรนด์ดังกล่าวสามารถดูได้จากหน้าจอ Lock Screen หรือหน้าจออื่นๆ ตามรุ่นที่ท่านใช้

การเปลี่ยนชื่อเครือข่ายชั่วคราวในครั้งนี้ไม่ถือว่ากระทบการใช้งานอื่นๆ ของสมาร์ทโฟนแต่อย่างใด ซึ่งจากการใช้งานของทีมงานก็ยังไม่พบปัญหาในด้านการใช้งานอื่นๆ เช่นกัน ดังนั้นให้ผู้ใช้ทุกคนสบายใจได้ครับ

หน้าจอ Lock screen ของ Samsung Galaxy

หน้าจอ Lock screen ของ Xiaomi

dtac Stay Safe

หน้าจอ Lock screen ของ iPhone

dtac Stay Safe

หน้าจอ Lock screen ของ iPad

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top