News & Update

Truemove H เพิ่ม Sony Xperia SP และ Xperia Tablet Z เป็นอุปกรณ์ที่รองรับ 4G ในไทยแล้ว

หลังจากเปิดตัวมาได้สักพักหนึ่งแล้วกับเครือข่าย 4G บนคลื่นความถี่ 2100MHz ของ Truemove H และในตอนแรกยังมีอุปกรณ์รองรับไม่มากนัก ตอนนี้ Truemove H ก็ได้เพิ่มอุปกรณ์จากค่าย Sony เข้าไปในลิสต์รายชื่อรุ่นที่รองรับ 4G แล้วครับ ซึ่งก็ได้แก่ Sony Xperia SP และ Sony Xperia Tablet Z

หลังจากเปิดตัวมาได้สักพักหนึ่งแล้วกับเครือข่าย 4G บนคลื่นความถี่ 2100MHz ของ Truemove H และในตอนแรกยังมีอุปกรณ์รองรับไม่มากนัก ตอนนี้ Truemove H ก็ได้เพิ่มอุปกรณ์จากค่าย Sony เข้าไปในลิสต์รายชื่อรุ่นที่รองรับ 4G แล้วครับ ซึ่งก็ได้แก่ Sony Xperia SP และ Sony Xperia Tablet Z

เพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะใช้ 4G ของ Truemove H ก็จะมีตัวเลือกอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาให้ใช้มากขึ้นแล้วครับ แต่ต้องตรวจดูรุ่นนั้นดีๆว่ารองรับ 4G LTE 2100MHz หรือไม่ครับ เพราะเท่าที่ทราบมา Sony Xperia SP รุ่นที่ขายผ่านทาง Sony ประเทศไทยนั้นเป็นรุ่นที่ไม่รองรับ 4G

 

 

sony

 

 

ที่มา Truemove H

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top