News & Update

สหราชอาณาจักรอนุญาตให้ Huawei มีส่วนร่วมกับ 5G ได้ เฉพาะเทคโนโลยีมาตรฐานทั่วๆ ไปของการเชื่อมต่อ

Huawei 5G in USA

หลังจากถูกสหรัฐลอบบี้ให้ชาติพันธมิตรแบนการใช้งาน Huawei อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสหราชอาณาจักรก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าอนุญาตให้มีส่วนร่วมวางโครงข่าย 5G ได้

หลังจากถูกสหรัฐลอบบี้ให้ชาติพันธมิตรแบนการใช้งาน Huawei อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสหราชอาณาจักรก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าอนุญาตให้มีส่วนร่วมวางโครงข่าย 5G ได้ แต่เฉพาะส่วนเทคโนโลยีมาตรฐานเท่านั้น

สหราชอาณาจักรอนุญาตให้ Huawei มีส่วนร่วมกับ 5G ได้แล้ว

ปัจจุบันในสหราชอาณาจักรมีเสาโทรศัพท์ที่เป็น 4G ของ Huawei อยู่แล้วจำนวนหนึ่ง การแบนครั้งนี้จะทำให้อุปกรณ์ของ Huawei ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานใช้งานค่อนข้างจำกัด (เช่นเสาของ Huawei แต่คอนโทรลเลอร์ระบบเป็นของยี่ห้ออื่น) แปลว่าสหราชอาณาจักรเองก็ไม่ค่อยแน่ใจกับข่าวกรองที่ระบุว่า Huawei เป็นภัยต่อความมั่นคง แต่ก็ไม่กล้าแบนออกไปโดยส้นเชิง

Huawei 5G Header

ทาง UN เองก็ออกมาประนามฝั่งสหรัฐว่าการกล่าวหา Huawei ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเรื่องความมั่นคง แต่เป็นเพราะผลกระทบทางการเมืองระหว่างสหรัฐ และจีนเป็นหลัก

สำหรับชาติพันธมิตรกลุ่มเบญภาคีของสหรัฐได้แก่ อังกฤษ สหรัฐ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา มีทั้งชาติที่ประกาศแบนการใช้งานชัดเจน (สหรัฐ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) และชาติที่ยังลังเลอยู่ (อังกฤษ) และชาติที่เปิดโอกาสให้เข้ามาติดตั้งได้ (แคนาดา) ส่วนชาติพันธมิตรอื่นๆ เช่นญี่ปุ่น ก็ประกาศแบนการใช้งาน Huawei ไปแล้ว ส่วนเยอรมันนั้นยังเปิดโอกาสให้ Huawei เข้ามาวางระบบอยู่ตราบใดที่ยังทำตามกฏหมายและไม่เป็นภัยต่อความมั่นคง

ที่มา – Engadget

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top