News & Update

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) และนางนันทพร ดำรงพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ

00

นายธวัชชัย โคตรวงษ์  ผู้จัดการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) และนางนันทพร ดำรงพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมฟังการนำเสนอแผนธุรกิจครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เข้าสู่การบ่มเพาะระดับประเทศ และอบรมในต่างประเทศ จำนวน 10 รายที่ได้รับทุนการส่งเสริม ภายใต้โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสำนักงานได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ E-Saan Software Park

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top