Social Update

มาดูกันว่ารอบโลกใช้ ‘Mobile Browser’ อะไรกันเล่นอินเตอร์เน็ตกันบ้างผ่าน Infographic

ในปัจจุบันสมาร์ท Mobile Browser ได้รับความนิยมมากขึ้น ดังนั้นวันนี้เราจึงมีภาพ Infographic มาแสดงให้คุณดูกันว่า Mobile Browser แบบไหนได้รับความนิยมสูงสุด

อย่างที่เราทราบกันดีสมาร์ทโฟนและเท็ปเล็ตในปัจจุบันมีแนวโน้วผู้ใช้งานสู้งขึ้นในทุกๆ ปี ยิ่งไปกว่านั้นสมาร์ทโฟนได้เข้ามาแทนที่การเล่นอินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์แบบเก่าก่อนด้วย ดังนั้นแล้วในวันนี้เราจึงมีภาพ Infographic สั้นๆ มาแสดงให้คุณดูกันว่าแต่ละประเทศนั้นนิยมใช้งาน Mobile Browser ตัวไหนกันบ้าง!

38-mobilebrowser-01

ในภาพรวมจะเห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่ทั่วโลกนิยมใช้ Safari กันเสียมากรองลงมาคือ Chrome และมีเบราเซอร์อื่นๆ บ้างประปราย อาทิ Firefox, UC Browser, IE Mobile, Opera Mobile เป็นต้น สำหรับรายละเอียดแยกแต่ละปรัเทศก็จะมีดังนี้ครับ

Europe

38-mobilebrowser-02 38-mobilebrowser-02-2

America

38-mobilebrowser-03 38-mobilebrowser-03-2

Asia Pacific

38-mobilebrowser-04 38-mobilebrowser-04-2

Middle East & Africa

38-mobilebrowser-05 38-mobilebrowser-05-2

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top