Social Update

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ก.ไอซีที ประจำวันที่ 9 ส.ค. 56: รมว.ไอซีที ร่วมพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ บมจ.ทีโอที

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถา

Pic

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์กรเพื่อจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top