อัตราค่าโฆษณา

a

ตำแหน่ง
รายละเอียด
ขนาด
รูปแบบ
ราคา (บาท/เดือน)
A1
แบนเนอร์ขนาดมาตรฐานติดอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนในหน้าแรกของเว็บไซท์
728×90 px
Fixed
20,000
A2
แบนเนอร์ขนาดใหญ่พิเศษติดอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนในหน้าแรกของเว็บไซท์
728×400 px
Rotation [3]
30,000

 b

ตำแหน่ง
รายละเอียด
ขนาด
รูปแบบ
ราคา (บาท/เดือน)
B1
แบนเนอร์ขนาดมาตรฐานติดอยู่ในตำแหน่งบนสุดที่เห็นได้ชัดเจนในหน้าหลักของเว็บไซท์
728×90 px
Rotation [3]
30,000
แบนเนอร์ในตำแหน่ง B1 ยังปรากฏในหน้าเพจอื่นๆ กว่า 50,000 หน้า ภายในเว็บไซท์ whatphone.net
B2.1
แบนเนอร์ขนาดกลางติดอยู่ในตำแหน่งโซนด้านบนที่เห็นได้ชัดเจนในหน้าหลักของเว็บไซท์
250×185 px
Fixed
30,000
B2.2
แบนเนอร์ขนาดมาตรฐานติดอยู่ในตำแหน่งโซนด้านบนที่เห็นได้ชัดเจนในหน้าหลักของเว็บไซท์
728×90 px
Fixed
30,000
B2.3
30,000
แบนเนอร์ในตำแหน่ง B2.1,B2.2 และ B2.3 ยังปรากฏในหน้าเพจอื่นๆ กว่า 15,000 หน้า ภายในเว็บไซท์ whatphone.net
B3
แบนเนอร์หรือคลิปวิดีโอติดอยู่ในตำแหน่ง Sidebar ที่เห็นได้ชัดเจนในหน้าหลักของเว็บไซท์
280×200 px
Rotation [3]
30,000
แบนเนอร์หรือคลิปวิดีโอในตำแหน่ง B3 ยังปรากฏในหน้าเพจอื่นๆ กว่า 15,000 หน้า ภายในเว็บไซท์ whatphone.net
B4.1
แบนเนอร์ขนาดกลางติดอยู่ในตำแหน่งโซนกลางในหน้าหลักของเว็บไซท์
280×200 px
Fixed
10,000
B4.2
10,000
แบนเนอร์ในตำแหน่ง B4.1 และ B4.2 ยังปรากฏในหน้าเพจอื่นๆ กว่า 15,000 หน้า ภายในเว็บไซท์ whatphone.net
B5.1
แบนเนอร์ขนาดกลางติดอยู่ในตำแหน่งโซนกลางในหน้าหลักของเว็บไซท์ และอยู่ในบริเวณที่แสดงเนื้อหาหลักๆ ของหน้าเพจที่เป็นเนื้อหาที่คนนิยมอ่าน จึงทำให้มีอัตราการมองเห็นของผู้ที่เข้ามาในเว็บอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
650×90 px
Fixed
13,000
B5.2
13,000
B5.3
13,000
B6.1
แบนเนอร์ขนาดเล็กติดอยู่ในตำแหน่งด้านล่างในหน้าหลักของเว็บไซท์
250×90 px
Fixed
8,000
B6.2
แบนเนอร์ขนาดมาตรฐานติดอยู่ในตำแหน่งด้านล่างในหน้าหลักของเว็บไซท์
728×90 px
Fixed
13,000
แบนเนอร์ในตำแหน่ง B6.1 และ B6.2 ยังปรากฏในหน้าเพจอื่นๆ กว่า 50,000 หน้า ภายในเว็บไซท์ whatphone.net

 F

ตำแหน่ง
รายละเอียด
ขนาด
รูปแบบ
ราคา (บาท/เดือน)
F1.1
แบนเนอร์ขนาดมาตรฐานติดอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนในหน้า Forum
728×90 px
Fixed
18,000
F1.2
18,000
F2
แบนเนอร์ขนาดมาตรฐานติดอยู่ในตำแหน่งด้านล่างในหน้า Forum
728×90 px
Fixed
8,000
แบนเนอร์ในตำแหน่ง F1.1, F1.2 และ F2 ยังปรากฏในหน้าเพจอื่นๆ กว่า 20,000 หน้า ภายในเว็บไซท์ forum.whatphone.net

 

 

To Top