News & Update

WiFi 7 มาตรฐานยุคถัดไป รองรับความเร็ว 40Gbps

แม้ว่ามาตรฐาน Wifi 6 จะออกมาสักพักแล้ว แต่ผู้ใช้งานในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย เพราะส่วนหนึ่งมีเราท์เตอร์ที่ยังใช้งานได้อยู่ อย่างไรก็ตามในปีหน้าเราจะได้เห็นมาตรฐานใหม่อย่าง WiFi 7 ที่ดีกว่าเดิมขึ้นไปอีก

WiFi 802.11ax

WiFi 7 (หรือชื่อแบบเดิมคือ 802.11be) จะโฟกัสไปที่การทำ EHT (Extremely High-Throughput) เน้นการส่งข้อมูลที่ใช้งานได้จริงให้มีแบนด์วิธกว้าง ในทางเทคนิคแล้วสามารถส่งข้อมูลได้สูงถึง 46Gbps ส่วนการใช้งานจริงคาดว่าจะได้ประมาณ 40Gbps อุปกรณ์กลุ่มที่รับประโยชน์ก็คือ VR/AR และเกมมิ่ง

ตามสเปคระบุว่า WiFi 7 จะมีเสาสัญญาณ MIMO เพิ่มจาก 8 เสาเป็น 16 เสา ทำให้สามารถส่งข้อมูลทั้งระบบได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ประเภทมือถือ หรือโน้ตบุคส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพียง 2×2 MIMO (เสารับ และเสาส่ง อย่างละ 2 เสา) การเปลี่ยนเป็น 16×16 นี้จะไม่ทำให้อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งทำความเร็วมากขึ้นผิดหูผิดตา แต่จะทำให้สถานการณ์ที่มีอุปกรณ์จำนวนมากเชื่อมต่ออยู่กับเราท์เตอร์ตัวเดียวทำงานได้ดีขึ้นแทน

คาดว่าเราจะได้เห็น WiFi 7 กันราวๆ ต้นปีหน้า โดยระยะแรกอาจจะมีเพียงภาคธุรกหิจนำไปใช้งาน เนื่องจากเราท์เตอร์ WiFi 7 จะใช้ 6GHz เช่นเดียวกับ WiFi 6E ซึ่งผู้ผลิตจะต้องไปขอใบอนุญาตใช้ความถี่กันใหม่อีกรอบ ปัจจุบันมีเพียงสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา และบราซิลที่อนุญาตให้ใช้งานความถี่ 6GHz เพื่อใช้เป็นสัญญาณ WiFi ครับ

ที่มา – 9to5Mac

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top