News & Update

WhatsApp มียอดผู้ใช้งานถึง 500 ล้านคนแล้ว เผยส่งรูปภาพกว่า 700 ล้านครั้งต่อวัน

วันนี้ WhatsApp แอพพลิเคชั่นแชทยอดฮิตได้ประกาศว่าตอนนี้มียอดผู้ใช้งาน Active user ถึง 500 ล้านคนแล้ว พร้อมทั้งเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าในแต่ละวันยังมีการส่งรูปภาพมากกว่า 700 ล้านครั้ง และส่งวิดีโอมากกว่า 100 ล้านครั้ง

วันนี้ WhatsApp แอพพลิเคชั่นแชทยอดฮิตได้ประกาศว่าตอนนี้มียอดผู้ใช้งาน Active user ถึง 500 ล้านคนแล้ว พร้อมทั้งเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าในแต่ละวันยังมีการส่งรูปภาพมากกว่า 700 ล้านครั้ง และส่งวิดีโอมากกว่า 100 ล้านครั้ง

Jan Koum CEO ของ WhatsApp ได้กล่าวไว้ว่า “เราสามารถไปต่อได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ เราต้องกลับมาทำงานเพราะว่า WhatsApp กำลังจะเริ่มต้น” ในความหมายนี้ อาจจะหมายถึงกรณี Facebook เข้าซื้อ WhatsApp เมื่อช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เป็นได้ และในอนาคตอาจจะมีอะไรให้ลุ้นระหว่าง WhatsApp และ Facebook ก็คงต้องติดตามกันต่อไปคครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top