News & Update

วุฒิสมาชิกสหรัฐเตือนนายกแคนาดาให้คิดทบทวนเรื่องใช้เทคโนโลยี 5G จาก Huawei อีกครั้ง

Huawei

วุฒิสมาชิก Mark Warner และ Marco Rubio ส่งจดหมายขอให้นายกรัฐมนตรีแคนาดา Justin Trudeau ทบทวนเรื่องใช้เทคโนโลยี 5G จาก Huawei อีกครั้ง

วุฒิสมาชิก Mark Warner และ Marco Rubio ส่งจดหมายขอให้นายกรัฐมนตรีแคนาดา Justin Trudeau คิดทบทวนเรื่องใช้เทคโนโลยี 5G จาก Huawei อีกครั้ง เนื่องจากอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงประเทศได้

US Warn Canada 5G Huawei

ในสหรัฐเองนั้น Huawei และ ZTE ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับล้วงข้อมูล และมีการส่งข้อมูลกลับไปวิเคราะห์ที่จีน จนถึงขั้นแบนห้ามใช้อุปกรณ์ทั้งสองในหน่วยงานภาครัฐมาแล้ว (แถมนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะกล่าวหากันมาตั้งแต่ปี 2012 แล้ว)  เนื้อความในจดหมายแสดงความกังวลว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเสาสัญญาณและระบบ 5G ที่พัฒนาโดย Huawei อาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของแคนาดา หลังจากก่อนหน้านี้ส่งจดหมายไปยัง CCCS (Canadian Centre for Cyber Security) แต่กลับถูกเพิกเฉย

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงอดีตรองรัฐมนตรีความมั่นคงของชาติแคนาดาที่แสดงความเห็นด้วยในเรื่องนี้ โดยอ้างอิงข้อความที่เขาเคยกล่าวว่าเขาเองก็ไม่อยากเห็นอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐาน 5G จาก Huawei ในแคนาดาด้วย

ที่ผ่านมาวุฒิสมาชิกสหรัฐเคยส่งจดหมายไปยังวุฒิสมาชิกแคนาดา โดยมีการอ้างอิงข้อความของอดีต CEO ร่วมของ Research In Motion (ปัจจุบันคือ BlackBerry) ที่เตือนสหรัฐเรื่องความมั่นคงจากฝั่งจีนและการใช้งานอุปกรณ์จาก Huawei

ที่มา – Phone Arena

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top