News & Update

ฟีเจอร์ใหม่ Touch to Search ปล่อยให้ใช้งานเงียบๆบน Android บางรุ่นแล้ว

มาเงียบๆกันเลยทีเดียวสำหรับฟีเจอร์ใหม่ ‘Touch to Search’ หรือชื่อเรียกภาษาไทยว่า ‘แตะเพื่อค้นหา’ โดยเป็นฟีเจอร์ที่จะเรียกหน้าต่าง Google Search แบบป็อปอัพขึ้นมาเมื่อเราทำการเลือกคำ (selected context) บนหน้าเบราเซอร์ของ Chrome

มาเงียบๆกันเลยทีเดียวสำหรับฟีเจอร์ใหม่ ‘Touch to Search’ หรือชื่อเรียกภาษาไทยว่า ‘แตะเพื่อค้นหา’ โดยเป็นฟีเจอร์ที่จะเรียกหน้าต่าง Google Search แบบป็อปอัพขึ้นมาเมื่อเราทำการเลือกคำ (selected context) บนหน้าเบราเซอร์ของ Chrome บน Android โดยฟีเจอร์ Touch to Search นี้จะสามารถใช้งานได้บน Chrome เท่านั้น และตอนนี้มีการทยอยปล่อยให้ใช้งานบน Android บางรุ่นเท่านั้นครับ ลักษณะของฟีเจอร์นี้ก็ใกล้เคียงกันกับฟีเจอร์ Google Now on Tap ที่มีการเปิดตัวมาพร้อมกับ Android M เลยทีเดียว

touch-to-search--1   touch-to-search--2

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top