News & Update

กลุ่ม GM ประกาศรถยนต์ 30 รุ่นที่รองรับบริการ 4G LTE

เมื่อช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาทาง GM ได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับราคาค่าบริการ 4G LTE ผ่านทางบริการ OnStar ที่จะมีติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ในเครือ GM โดยจะติดตั้ง ไว-ไฟ ฮอตสปอตมาให้ใช้งานตลอดการเดินทาง

เมื่อช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาทาง GM ได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับราคาค่าบริการ  4G LTE ผ่านทางบริการ OnStar ที่จะมีติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ในเครือ GM โดยจะติดตั้ง ไว-ไฟ ฮอตสปอตมาให้ใช้งานตลอดการเดินทาง

1399900903236

โดยที่รุ่นแรกของบริการ OnStar ที่ทาง GM จะติดตั้งมาในรถรุ่น Chevy Malibu และยังจะมีออกมาอีก 30 รุ่นที่รองรับบริการนี้ และจะมีทะยอยออกมาในช่วงปลายปีนี้

สำหรับโปรโมทชั่นราคาค่าบริการของ 4G LTE สำหรับลูกค้า AT&T จะเริ่มอยู่ที่ 150 เหรียญสหรัฐ จนถึง 200 เหรียญสหรัฐ สำหรับการเชื่อมต่อ OnStar เฉพาะรถยนต์เท่านั้น ส่วนที่บริการสำหรับ ไว-ไฟ ฮอตสปอต เพื่อกระจายสัญญาณให้มือถือคดค่าบริการ 10 เหรียญสหรัฐ ต่อเดือน

Screenshot 2014-07-20 20.51.18

ล่าสุดได้มีการออกมาประกาศถึง รถที่จะออกจำหน่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อรองรับการใช้งาน OnStar4G LTE ดังนี้

Screenshot 2014-07-20 20.51.22

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top