News & Update

Samsung เตรียมตั้งโรงงานใหม่ใน Texas คาดลงทุน $17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Samsung Hwaseong

Samsung ในปัจจุบันมีโรงงานที่ Austin ในรัฐ Texas อยู่แล้ว แต่ก็มีแผนจะเปิดโรงงานใหม่ในเมือง Taylor เป็นโรงงานที่ผลิตชิปสมัยใหม่ คาดว่าจะต้องลงทุนกว่า $17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อตั้งโรงงานและจ้างงานกว่า 1,800 ตำแหน่ง

Samsung Exynos Header

The Wall Street Journal รายงานว่าโรงงานใหม่นี้จะอยู่ในเมือง Taylor ที่ห่างจาก Austin ไม่ไกล ราวๆ 50 กิโลเมตร และโรงงานจะมีพื้นที่กว่า 4.8 ล้านตารางเมตร ใหญ่กว่าโรงงานใน Austin พอสมควร

เหตุผลที่ Samsung ย้ายไปตั้งโรงงานใหม่ในเมือง Taylor แทนก็เพราะว่าทางเมืองยื่นข้อเสนอให้ตั้งโรงงาน และจะลดภาษีให้ 90% ในช่วงสิบปีแรก แลกกับการที่จะเกิดการว่าจ้างงานให้กับประชากรของเมือง

เนื่องจากโรงงานนี้จะเป็นโรงงานที่ทำการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ไม่ใช่เทคโนโลยีตกยุค ทำให้ต้องใช้เวลาก่อสร้างอีกอย่างน้อยสองปี เปิดใช้งานจริงช่วงปลายปี 2024 คาดว่าตอนนั้นน่าจะเป็นโรงงานผลิต 3nm หรือเล็กกว่าแล้ว

ที่มา – The Verge

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top