News & Update

Samsung เปิดโครงการแจ้งช่องโหว่ความปลอดภัย Mobile Security Rewards Program รางวัลสูงสุดอยู่ที่ $200,000 ดอลลาร์สหรัฐ

Samsung

Samsung เปิดโครงการแจ้งช่องโหว่ความปลอดภัยของอุปกรณ์พกพา รวมไปถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยมีรางวัลตั้งแต่ $200 – $200,000 ดอลลาร์สหรัฐ

Samsung เปิดโครงการแจ้งช่องโหว่ความปลอดภัยของอุปกรณ์พกพา (Mobile Security Rewards Program) รวมไปถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย โดยมีรางวัลตั้งแต่ $200 – $200,000 ดอลลาร์สหรัฐ

Samsung Security

โครงการ Mobile Security Rewards Program นี้มีรางวัลให้ตามระดับความร้ายแรงที่แจ้งเข้ามา โดยครอบคลุมมือถือทั้งหมด 38 รุ่นหลักที่วางจำหน่ายมาตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับฝั่งมือถืออย่างเช่น Samsung Pay, Samsung Pass, Bixby และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแนบชิดกับฝั่งมือถือ

สำหรับการแจ้งช่องโหว่ก็ไม่ได้ง่าย (แต่ก็ไม่ยาก) ผู้ที่ค้นพบช่องโหว่ดังกล่าวต้องชี้ให้เห็นถึงลักษณะของช่องโหว่ที่เจอให้ได้ โดยช่องโหว่ดังกล่าวต้องปรากฏอยู่ในเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุด (ถ้าไม่อยู่แสดงว่าแก้ไปแล้ว ก็จะไม่มีรางวัลให้) สิ่งที่ Samsung สนใจเป็นพิเศษคือการแฮคโดยไม่ต้องสัมผัสเครื่อง หรือเสียยสายข้อมูลใดๆ กับตัวเครื่อง

ข้อบังคับในการเข้าร่วมแจ้งช่องโหว่คือต้องไม่แพร่งพรายช่องโหว่ดังกล่าวออกสู่สาธารณะจนกว่า Samsung จะตรวจสอบช่องโหว่ดังกล่าวเสร็จสิ้น ซึ่งอาจจะกินระยะเวลาตั้งแต่ 3 วัน ไปจนถึง 3 เดือน แล้วแต่ความยากในการเข้าถึงช่องโหว่ดังกล่าว

ใครที่พบอาการผิดปกติใบระบบ สามารถแจ้งได้เลยที่เว็ปไซต์ https://security.samsungmobile.com/rewardsProgram.smsb

ที่มา – Phone Arena

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top