News & Update

Samsung ประเทศไทยลดราคา Galaxy S3 และ Galaxy Note 10.1 รับการเปิดตัวของ Galaxy S4

อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า Samsung ก็จะเปิดตัว Galaxy S4 แล้ว และเมื่อรุ่นใหม่กำลังจะมาก็ถึงคิวของรุ่นเก่าที่จะตกรุ่นแล้วจึงต้องประกาศลดราคาตามระเบียบครับ

โดยรุ่นที่ลดราคานั้นตอนนี้มีอยู่สองรุ่นคือ Galaxy S3 ลดราคาเหลือ

อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า Samsung ก็จะเปิดตัว Galaxy S4 แล้ว และเมื่อรุ่นใหม่กำลังจะมาก็ถึงคิวของรุ่นเก่าที่จะตกรุ่นแล้วจึงต้องประกาศลดราคาตามระเบียบครับ

โดยรุ่นที่ลดราคานั้นตอนนี้มีอยู่สองรุ่นคือ Galaxy S3 ลดราคาเหลือ 18,000 บาท และ Galaxy Note 10.1 ลดราคาเหลือ 18,900 บาทครับ

 

GalaxyS3Header-620x350

 

ที่มา TG Fone

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Samsung ประเทศไทยลดราคา Galaxy S3 และ Galaxy Note 10.1 | ICT Genius9

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top