News & Update

Samsung เตรียมรีไซเคิล Samsung Galaxy Note 7 นำโลหะหลายร้อยตันกลับมาใช้ใหม่

Samsung Galaxy Note 7

Samsung Electronics เตรียมจะทำการรีไซเคิลโทรศัพท์ที่ต้องเลิกขายอย่าง Samsung Galaxy Note 7 เพื่อสกัดนำโลหะมีค่ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง เพื่อลดมลพิษจากขยะ

Samsung Electronics เตรียมจะทำการรีไซเคิลโทรศัพท์ที่ต้องเลิกขายอย่าง Samsung Galaxy Note 7 เพื่อสกัดนำโลหะมีค่ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง เพื่อลดมลพิษจากการเป็นขยะ

Samsung Galaxy Note 7

Samsung Galaxy Note 7

สำนักข่าวเกาหลีใต้อย่าง The Investor รายงานว่า Samsung เตรียมจะรีไซเคิลและสกัดโลหะมีค่ากว่า 157 ตัน (ทอง เงิน ทองแดง โคบอลต์) จากโทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 7 ที่ไม่ได้ขายนับล้านเครื่อง

งานนี้ Samsung ไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดว่าการสกัดโลหะจะทำอย่างไร ส่วนชิ้นส่วนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ หน่วยความจำ เซนเซอร์กล้อง และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ยังสามารถใช้งานได้จะถูกแยกชิ้นส่วนออกมาเพื่อขายหรือนำไปรีไซเคิลใหม่ สำหรับเครื่องที่ยังดูดี หรือผลิตแต่ยังไม่ได้นำออกวางจำหน่ายนั้นจะถูกแปรสภาพใหม่ไปขายในชื่อว่า Samsung Galaxy Note FE (Fan Edition) ซึ่งปัจจุบันบอกว่าจะนำไปขายในเกาหลีใต้ราวๆ 400,000 เครื่องด้วยกัน

ที่มา – Popular Mechanics

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top