PR News

Wiko (วีโก) ปันน้ำใจ ส่งมอบจักรยาน เติมรอยยิ้ม ให้น้อง

ไปปั่นกับวีโก Wiko

บริษัท Wiko โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับเยาวชน กับ โครงการ “ไปปัน กับวีโก” ปันน้ำใจ ส่งมอบจักรยาน เติมรอยยิ้ม ให้น้อง

“Wiko” สมาร์ทโฟนจากฝรั่งเศส  นำโดยนายอาณัติ วัดจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหาร บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับเยาวชน กับ โครงการ “ไปปัน กับวีโก”

Wiko ปันน้ำใจ ส่งมอบจักรยาน เติมรอยยิ้ม ให้น้อง

ไปปันกับวีโก มอบจักรยาน

เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในต่างจังหวัดได้มีพาหนะในการเดินทางมาเรียนหนังสือ ซึ่งเป็นการสนับสนุนโอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทางอ้อม โดยมอบจักรยาน จำนวน 35 คัน ให้น้องๆ 3 รร.ได้แก่ รร. บ้านสว้า รร.บ้านบ่อหลวง และ รร.บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง พร้อมมอบชุดพละ และมอบเงินสมทบทุนสร้าง “ฝายมีชีวิต ลำน้ำห้วยนาอัก”  จำนวน 60,000 บาท เพื่อเป็นแหล่งจัดการทรัพยากรน้ำ ชะลอน้ำบรรเทาภาวะน้ำท่วม เก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

ไปปันกับวีโก น.ส.วราภรณ์ ผจก.การตลาด(34)

นางสาว วราภรณ์ เพ็ญสุขใจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทวีโก โมบาย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า
 “จากการที่วีโกได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคชาวไทย จึงมีแนวคิดที่จะตอบแทนสังคม ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่เยาวชน รวมถึงมีส่วนช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชนบท เพราะมองว่า  ในพื้นที่ชนบทของไทยเด็กๆ ยังขาดแคลนทั้งอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า การเดินทางมาโรงเรียนก็ไกลและมีความลำบากทำให้ไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควร เราจึงมามอบจักรยานให้กับน้องๆ และทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ที่เรามอบความช่วยเหลือ โดยได้แบ่งปันขนม และชุดพละให้กับน้องในโรงเรียน

ไปปันกับวีโก นายอาณัติ มอบเงินสมทบทุนสร้างฝาย (1)

นอกจากนี้เรายังมอบเงินสมทบทุน สร้าง “ฝายมีชีวิต ลำน้ำห้วยนาอัก” ที่สามารถช่วยชะลอน้ำบรรเทาภาวะน้ำท่วม เก็บกักน้ำไว้ให้ชาวบ้านแบ่งไปใช้อุปโภคบริโภค ใน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน อีกด้วย

ไปปันกับวีโก

สำหรับกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่จัดขึ้นนี้ ทางวีโก ได้เดินทางมามอบความช่วยเหลือให้กับเยาวชนใน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันของคนพื้นเมืองและชาวเขา โดยนักเรียนในพื้นที่ เป็นคนพื้นเมือง ร้อยละ 15 และ เป็นชาวเขาร้อยละ 85

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top