PR News

Vivo Cares Vivo Shares เคียงข้างกัน เคียงข้างคุณ นำทัพช่วยเหลือคนไทยทุกภูมิภาค

Vivo Cares Vivo Shares csr covid 19

วีโว่จัดกิจกรรมเพื่อสังคม Vivo Cares Vivo Shares เคียงข้างกัน เคียงข้างคุณ นำทัพช่วยเหลือคนไทยทุกภูมิภาค แบ่งปันชาวไทยผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid19

วีโว่ประเทศไทยจัดกิจกรรม Vivo Cares Vivo Shares วีโว่ เคียงข้างกัน เคียงข้างคุณ นำทัพพนักงานแจกถุงยังชีพ ของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เครื่องดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 ทั้งนี้ได้มอบให้คนไทยทุกภูมิภาค กว่า11 จังหวัด ได้แก่ อยุธยา นครปฐม นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี ชลบุรี ภูเก็ต สงขลา เชียงใหม่ เชียงราย และกรุงเทพฯ

Vivo Cares Vivo Shares csr covid 19

กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มประชาชนในชุมชนจังหวัดต่างๆ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นหลัก โดยกิจกรรม “Vivo Cares Vivo Shares วีโว่ เคียงข้างกัน เคียงข้างคุณ” นี้จัดขึ้นจากความตั้งใจที่จะเป็นกำลังใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการลงมือเข้าช่วยเหลือ และดูแลเพื่อนร่วมชาติที่อยู่ในช่วงเวลายากลำบาก ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อีกทั้ง Vivo ตั้งปณิธานที่จะสู้อยู่เคียงข้างคนไทยในช่วงวิกฤติโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

Vivo Cares Vivo Shares csr covid 19

Vivo Cares Vivo Shares csr covid 19

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top