PR News

ทรูคอฟฟี่ ชวนผู้บกพร่องทางการได้ยิน สร้างงานอย่างยั่งยืนรุ่นที่สอง เปิดรับสมัครบาริสต้าในโครงการ TrueCoffee Deaf Barista 2018

TrueCoffee Deaf Barista 2018 (3)

ทรูคอฟฟี่ ชวนผู้บกพร่องทางการได้ยิน สร้างงานอย่างยั่งยืนรุ่นที่สอง เปิดรับสมัครบาริสต้าในโครงการ TrueCoffee Deaf Barista 2018

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ผนึกกำลังมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และสมาคม คนหูหนวกแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนกับโครงการ TrueCoffee Deaf Barista 2018

ทรูคอฟฟี่ เปิดรับสมัครบาริสต้าในโครงการ TrueCoffee Deaf Barista 2018

TrueCoffee Deaf Barista 2018 (3) ทรูคอฟฟี่

สานต่อเป็นปีที่สองเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้บกพร่องทางการได้ยินที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าทำงานเป็นพนักงานในกลุ่มทรู พร้อมรับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านการชงกาแฟและเครื่องดื่ม รวมไปถึงขั้นตอนการให้บริการที่พัฒนาหลักสูตรพิเศษโดยทีมงานคุณภาพจากทรูคอฟฟี่ พร้อมเหล่าบาริสต้าผู้บกพร่องทางการได้ยินรุ่นแรกที่มาช่วยส่งต่อความรู้แบบ “ชวนพี่สอนน้อง” ให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และสนุกกับการทำงานร่วมกับผู้คนในสังคมได้แบบมืออาชีพอย่างแท้จริง

สำหรับผู้ที่สนใจ จะต้องเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน อายุตั้งแต่ 18-28 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีใจรักในงานด้านบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้ และพร้อมที่จะเรียนรู้งาน สามารถส่งเอกสารสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/YoyRUcEmni2t7mIH2 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่เฟสบุ๊คของ TrueCoffee (SipandSurf), มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 6 สิงหาคม 2561

TrueCoffee Deaf Barista 2018 (3)
พร้อมเปิดคัดเลือก และสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ อาคารเอไอเอ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก

โดยผู้สมัครจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  1. รูปถ่ายขนาด 1” หรือ 2” จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
  5. สำเนาบัตรคนพิการ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top