PR News

กระทรวงวิทย์ฯ-ไอซีที จัดโรดโชว์ Startup & Digital Thailand ภูมิภาคครั้งที่ 2

Digital Thailand

กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมมือกระทรวงไอซีที จัดโรดโชว์ Startup & Digital Thailand ภูมิภาคครั้งที่ 2 ภายใต้ธีม Mekong Connect ขอนแก่น..การเชื่อมโยงประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMVT

หอประชุมวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น / กระทรวงวิทย์ฯ ผนึกมือกระทรวงไอซีที บุกอีสานลุยเมืองหมอแคน ขอนแก่น จัดงานโรดโชว์ Startup & Digital Thailand สู่ภูมิภาคเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ธีม ‘Mekong Connect’ “ขอนแก่น…การเชื่อมโยงประเทศลุ่มแม่น้ำโขง” หลังประสบความสำเร็จจากการจัดที่กรุงเทพฯและเชียงใหม่ เป็นการปักธงจุดเริ่มต้นความร่วมมือของธุรกิจ Startup และภาคส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนามและไทย) โดย “ดร.พิเชฐ” รมว. วิทยาศาสตร์ฯ เน้นย้ำถึงความพร้อมของขอนแก่นและกลุ่มจังหวัดภาคอีสานที่จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการพัฒนา Startup ในประเทศลุ่มน้ำโขง พร้อมเชิญผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา Startup ในกลุ่ม CLMVT เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์  ด้าน “ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)” เน้นย้ำกรอบยุทธศาสตร์ 6 ด้านของกระทรวงเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายมาเปลี่ยนเป็นวิธีการดำเนินธุรกิจ การดำเนินชีวิตของประชาชนและการดำเนินงานของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจทั้งเพื่อพัฒนาประเทศในทุกๆภาคส่วน

3

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ผนึกพลังจับมือจัดงาน Startup & Digital Thailand ในระดับภูมิภาคเป็นครั้งที่ 2 ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม หลังจากประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการจัดงานเป็นแห่งแรก โดยรูปแบบของงานจะเป็นการสัมมนา และ Workshop โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Key Note Speaker จากกลุ่ม CLMV  มีกิจกรรมพิเศษ และนิทรรศการให้ความรู้และนำเสนอภาพรวมของ StartUp และการพัฒนา Digital ในในประเทศไทย

2

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงการจัดงาน           “Startup Thailand & Digital Thailand” ครั้งนี้ว่า เป็นการต่อยอดมาจากความสำเร็จของการจัดงาน Startup Thailand 2016 และงาน Digital Thailand 2016 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และการจัดงานไปสู่ภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จและมีผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น และการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีความเกี่ยวโยงกันเป็นอย่างสูง และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล “งาน Startup Thailand & Digital Thailand” นี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยขยายการจัดงานบุก 3 หัวเมืองใหญ่ ทั้งเหนือ-อีสาน-ใต้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ เพื่อสร้างฐานสู่ประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริงโดยจะจัดงานใน 3 ภูมิภาคให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ แต่จะมีกิจกรรมหลักภายในงานที่คล้ายคลึงกัน”

4

ทั้งนี้ การจัดงานในส่วนของ Startup Thailand ในภูมิภาค ซึ่งเริ่มต้นขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งนี้มาจัดที่จังหวัดขอนแก่นนั้น จัดขึ้นภายใต้ “Regional Rise” เพื่อกระตุ้นการตื่นตัวของภูมิภาค เพื่อปูพรมให้เกิดการสร้าง “นักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ” ขึ้นทั่วประเทศ การจัดงาน Startup Thailand ภูมิภาค ที่จังหวัดขอนแก่นนี้ ยังเป็นก้าวสำคัญในการประกาศความพร้อมของไทยในการร่วมขับเคลื่อนกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง หรือกลุ่ม CLMVT ภายใต้ concept “Mekhong Connect” โดยให้กลุ่มผู้ประกอบการ Startup รุ่นใหม่ เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนและพลิกโฉมภูมิภาค ไปสู่ภูมิภาคที่มีความพร้อมในการรองรับการลงทุนใหม่ๆ และเป็นแหล่งสร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญ Startup และผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนิวเศน์สำหรับผู้ประกอบการ Startup จากประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งลาว กัมพูชา และเวียดนาม มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และยังได้รับเกียรติจาก H.E. Dr. Chanseng Phimmavong, Vice Minister, Ministry of Science and Technology สปป.ลาว เข้าร่วมงานด้วย

5

สำหรับการสัมมนาและกิจกรรมในส่วน Digital Thailand  จ. ขอนแก่นครั้งนี้ มีการปาฐกถาที่น่าสนใจเช่น “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้แผนพัฒนา Digital Government” การเสวนาเรื่อง “จากขายหัวเราะสู่แซลมอนเฮ้าส์” รวมถึงการเสวนาหัวข้อ “White Internet for Good Digital Citizen” เป็นต้น โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ยังได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในการเปิดงาน ในหัวข้อ “Digital Thailand กับการสร้างโอกาสในภูมิภาค” ว่าการจัดงานนี้ สะท้อนให้เห็นพลังประชารัฐที่ประชาขนทั่วประเทศในการผลักดันวาระดิจิทัลของประเทศไทยอันเป็นประเด็นการพัฒนาที่สำคัญเร่งด่วนที่สุดเรื่องหนึ่งของรัฐบาลและเป็นกลไกสำคัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ยังย้ำอีกครั้งว่า “ถึงแม้ว่ารัฐบาล/ กระทรวงฯ จะเป็นผู้ชี้นำให้เกิดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ ไปในทิศทางเดียวกัน แต่ยึดหลักแนวทางประชารัฐ ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองที่ต้องมาแชร์เป้าหมาย ภารกิจ ทรัพยากร หรือแม้แต่กำลังคน หน่วยงานภาคเอกชนซึ่งต้องเป็นผู้นำในด้านเศรษฐกิจและให้รัฐเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก หรือลงทุนในส่วนที่เอกชนไม่สามารถทำให้คุ้มทุนได้ ภาคการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการพัฒนากำลังคนคุณภาพของประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือภาคประชาชนทุกคนที่ต้องสามารถเข้าถึง รู้ทัน และใช้ประโยชน์ สร้างคุณค่าสูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล” ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กล่าวทิ้งท้าย

 

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวการจัดงาน “Startup Thailand & Digital Thailand” ได้ที่ www.thailandstartup.orgfacebook.com/ThailandStartup , www.digitalthailand.in.thfacebook.com/digitalthailandday หรือ Call Center: 1313

To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณและสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • GA

    Google Analytic

Save