PR News

Portalnet ในเครือสามารถ จับมือ IBM นำเสนอโซลูชั่นทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล

Portalnet ในเครือสามารถ จับมือ ไอบีเอ็ม นำเสนอโซลูชั่นทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล หนี ดิจิทัลดิสรัปต์ รับมือยุคโควิด เจาะลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่

“Portalnet” ในเครือสามารถ จับมือ “ไอบีเอ็ม” นำเสนอโซลูชั่นทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล หนี “ดิจิทัลดิสรัปต์” รับมือการเปลี่ยนแปลงยุคโควิด ลุยเจาะลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่

นางสาวศิริลักษณ์ ชื้นประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด กล่าวว่า เทรนด์เทคโนโลยี Hybrid Cloud, AI และ Security ได้รับความสนใจจสดองค์กรต่าง ๆ มากขึ้น เพราะตอบโจทย์การใช้งาน โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีขั้นตอนการทำงานซับซ้อน และมีฐานข้อมูลลูกค้าจำนวนมากทำให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

“การเติบโตด้านเทคโนโลยี บวกกับสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบัน กลายเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้องค์กรต้องใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการทำงานมากขึ้น ทั้งการทำงานระยะไกล และการใช้ระบบอัตโนมัติ รวมไปถึงการเปลี่ยนวิธีค้าขายแบบดั้งเดิมไปสู่การตลาดแบบดิจิทัล ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีส่วนเร่งให้ทุกองค์กรต้องยกระดับไปสู่องค์กรดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และส่งมอบการบริการที่ทันสมัยให้ลูกค้า และป้องกันไม่ให้โดน Digital Disruption”

ล่าสุดบริษัทร่วมกับไอบีเอ็ม นำเสนอโซลูชั่น IBM Cloud Pak และ IBM POWER10 ไปเป็นเครื่องมือในการทำ Digital Transformation ให้กับองค์กรต่าง ๆ เช่น องค์กรด้านสาธารณูปโภค, สถาบันการเงิน, และองค์กรภาครัฐที่ต้องให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมาก เป็นต้น เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงในยุคโควิด

Portalnet

สำหรับโซลูชั่น IBM Cloud Pak เป็นหนึ่งในเทคโนโลยี Hybrid Cloud ที่ช่วยให้องค์กรใช้ซอฟต์แวร์ที่ต้องการ ได้ทั้งแบบ On Premise แบบเดิม และบน Cloud Platform รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้รวดเร็ว ขยายระบบได้คล่องตัวตามการใช้งานที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีความปลอดภัยสูง

“เราเป็นบริษัทในเครือสามารถเทลคอม ให้บริการด้านที่ปรึกษา ออกแบบ และวางระบบ รวมถึงดูแลระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรในกลุ่มผลิตภัณฑ์ SAP ครบวงจร โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน Partner Center of Expertise จาก SAP และได้รับมาตรฐานสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ CMMI Level 3 จึงมั่นใจได้ว่าจะส่งมอบระบบ และการบริการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top