PR News

HUAWEI ประกาศคืนเงินเต็มจำนวน หากผู้ใช้งานสมาร์ตโฟน-แท็บเล็ต พบปัญหาจากการใช้งาน

Huawei TME 2019 may

ตัวแทนจำหน่ายสมาร์ทโฟน-แท็บเล็ตหัวเว่ย ตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งาน ประกาศคืนเงินเต็มจำนวนหากพบปัญหาจากการใช้แอปพลิเคชั่นบนผลิตภัณฑ์หัวเว่ย

ตัวแทนจำหน่ายสมาร์ตโฟน-แท็บเล็ต HUAWEI ตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งาน ประกาศคืนเงินเต็มจำนวนหากพบปัญหาจากการใช้แอปพลิเคชั่นบนผลิตภัณฑ์หัวเว่ย

HUAWEI Store

ตัวแทนจำหน่ายสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตของหัวเว่ย 5 ราย ได้แก่ Synnex, JayMart, TG Fone, CSC และบานาน่า ประกาศคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ย หากพบปัญหาในการใช้งานหรืออัพเดตแอปพลิเคชั่นยอดนิยม เช่น กูเกิล เพลย์ (Google Play), จีเมล (Gmail), กูเกิล แมปส์ (Google Maps), กูเกิล แกลเลอรี (Google Gallery), กูเกิล โครม (Google Chrome), ยูทูป (Youtube), เฟสบุ๊ค (Facebook), อินสตาแกรม (Instagram), และวอทส์แอป (WhatsApp)

โดยการรับประกันจะครอบคลุมผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 1 กันยายน 2562 เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจของลูกค้าในการเลือกใช้สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตของหัวเว่ยต่อไป

หลังจากที่ตัวแทนจำหน่ายแต่ละรายได้ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ออกไป ก็พบว่ากระแสความสนใจและมั่นใจในสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตของหัวเว่ยได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการสำรวจพื้นที่หน้าร้าน ซึ่งผู้บริโภคยังคงให้ความไว้วางใจและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยอย่างต่อเนื่อง  

สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นที่ครอบคลุมในการรับประกัน ได้แก่โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตของหัวเว่ยที่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ดังต่อไปนี้

P20, P20 Pro, P30, P30 lite, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Nova 3, Nova 3i, Nova 4, Y Max, Y5 2019, Y5 Lite, Y5 Prime 2018, Y7 Pro 2018, Y7 Pro 2019, Y9 2018, Y9 2019, Y9 Prime 2019, MediaPad M5, MediaPad M5 Lite 10, MediaPad M5 Lite 8, MediaPad M5 Pro, MediaPad T3 7, MediaPad T5 10, MediaPad T2 7, MediaPad T3 10 และ MediaPad T3 7

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top