PR News

AIS ประกาศแต่งตั้ง นาย ฮุย เวง ชอง ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ

AIS ประกาศแต่งตั้ง นาย ฮุย เวง ชอง ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ(President) ควบคู่กับ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร นาย ฮุย เวง ชอง ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ (President) อีก 1 ตำแหน่ง ควบคู่กับตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ

โดยรับผิดชอบงานด้านการตลาด, การดูแลลูกค้าและบริการ, การพัฒนาโครงข่าย รวมทั้งการพัฒนาโซลูชันส์ใหม่ๆ ในการให้บริการดิจิทัล เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในโลกยุคดิจิทัลมากขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

161004-pic-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ae%e0%b8%b8%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%8a%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9c

นาย ฮุย เวง ชอง สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จาก The International Business Education and Research Program จากมหาวิทยาลัย Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยร่วมงานกับ AIS มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลาร่วม 10 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top