PR News

AIS ส่งความห่วงใย ไปยังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น

AIS ส่งความห่วงใย ไปยังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น พร้อมให้ลูกค้าเอไอเอสที่โรมมิ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

AIS ส่งความห่วงใย ไปยังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น พร้อมให้ลูกค้าเอไอเอสที่โรมมิ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ฟรีที่หมายเลข +819044357812 รวมทั้ง AIS CALL CENTER +6622719000 ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 (เวลาญี่ปุ่น)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top