PR News

AIS ขยายความช่วยเหลือให้ลูกค้า จ.นครศรีธรรมราช โทรและใช้เน็ตฟรีต่อเนื่อง

เอไอเอสขยายความช่วยเหลือด้านการสื่อสารเพิ่ม ในพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช

AIS (เอไอเอส) ขยายความช่วยเหลือด้านการสื่อสารเพิ่มให้ลูกค้าในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช โทรฟรีและใช้เน็ตฟรีต่อเนื่องจนถึงวันที่ 8 มกราคม 2562

AIS (เอไอเอส) ขยายความช่วยเหลือด้านการสื่อสารเพิ่มให้ลูกค้าในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช โทรฟรีและใช้เน็ตฟรีต่อเนื่องจนถึงวันที่ 8 มกราคม 2562

AIS ขยายความช่วยเหลือด้านการสื่อสารเพิ่มให้ลูกค้าในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ที่รับผลกระทบ “ปาบึก” อย่างต่อเนื่อง

เอไอเอสขยายความช่วยเหลือด้านการสื่อสารเพิ่ม ในพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช

นางวิไล เคียงประดู่ Head of Public Relations – AIS กล่าวว่า “จากผลกระทบของพายุโซนร้อน “ปาบึก” ที่แม้ว่าสถานการณ์ภาพรวมจะค่อยๆ คลี่คลายสู่ภาวะปกติแล้ว หากแต่ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จ.นครศรีธรรมราช ยังต้องรอการฟื้นฟู ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งความห่วงใยต่อเนื่อง พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้สื่อสารกับญาติพี่น้อง  และครอบครัว  เอไอเอสจึงขยายความช่วยเหลือด้านการสื่อสารเพิ่มขึ้นให้ลูกค้าในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายเพิ่มอีก 50 นาที และใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีเพิ่มอีก 1 GB ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 (หลังจากช่วงแรกที่มอบให้โทรฟรี 50 นาทีและอินเทอร์เน็ตฟรี 1 GB เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 62 ที่ผ่านมา)

เอไอเอสขยายความช่วยเหลือด้านการสื่อสารเพิ่ม ในพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช

โดยในส่วนของภาพรวมเครือข่ายนั้น ขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยทีมงานวิศวกรเอไอเอสได้ลงพื้นที่เพื่อดูแลสถานีฐานหลักๆ ทั้งเอไอเอสและเอไอเอสไฟเบอร์ในทุกอำเภอ ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดรถสถานีฐานเคลื่อนที่ตระเวนให้บริการประชาชน ทั้งด้านสัญญาณ บริการชาร์จแบตโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องไฟฟ้า เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ชาวนครศรีธรรมราช ให้มีพลังผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี

เอไอเอสขยายความช่วยเหลือด้านการสื่อสารเพิ่ม ในพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top