PR News

Acer คว้า 3 รางวัล จาก 3 สถาบัน ฉลอง 40 ปีผู้นำด้านนวัตกรรม

Acer คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 40 ปี ตอกย้ำความเป็นที่ 1 ด้านนวัตกรรม ด้วย 3 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง

Acer คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 40 ปี ตอกย้ำความเป็นที่ 1 ด้านนวัตกรรม ด้วย 3 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง

1.“Thailand’s Most Admired Brand 2017”

การันตีแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดจากผู้บริโภค รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ ได้รับความไว้วางใจต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากการสำรวจความน่าเชื่อถือของแบรนด์สินค้าที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยนิตยสารแบรนด์เอจร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนายการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลจาก จากนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

untitled-1

2.The Most Powerful Brands of Thailand 2016

ในฐานะแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในกลุ่มประเภทสินค้าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จากโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณค่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดอันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์” ที่สำรวจแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ปี 2016 (The Most Powerful Brands of Thailand 2016) จากการเก็บข้อมูลผู้บริโภค 12,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ อันได้แก่ ความตระหนักในแบรนด์ (Awareness) ความชื่นชอบในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ (Preference) การใช้ผลิตภัณฑ์จริง (Usage) และภาพลักษณ์ในมุมมองที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ (Image) ในครั้งนี้ เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 โดยมี นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนายการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลจาก จากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.“Marketeer No.1 Brand Thailand 2017”

แบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ค ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคจนได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากการสำรวจโดยนิตยสารมาร์เก็ตเธียร์ ในการสำรวจความนิยมของผู้บริโภคประชาชนไทยทั้งประเทศ ต่อแบรนด์ โดยอ้างอิงเครื่องมือ T-Cube Thailand ที่ทันสมัย เพื่อคัดเลือกแบรนด์อันดับ 1 ที่ได้รับความนิยมที่สุดในประเทศ ในแต่ละหมวดสินค้า และบริการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top