News & Update

เอไอเอส เปิดศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอสคอลเซ็นเตอร์แด่ผู้พิการ แห่งที่ 9

เอไอเอส เดินหน้ามอบโอกาสสร้างอาชีพให้ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ
เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ” ขึ้นเป็นแห่งที่ 9

เอไอเอส เดินหน้ามอบโอกาสสร้างอาชีพให้ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ
เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ” ขึ้นเป็นแห่งที่
9 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา
จ.แพร่
ซึ่งเป็นพนักงานผู้พิการทางสายตา ด้วยมาตรฐานการให้บริการในระดับเดียวกับพนักงานปกติ โดยมีการออกแบบการทำงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน อาทิ โทรติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามที่อยู่ที่ถูกต้องในการจัดส่งเอกสาร หรือส่งซิมการ์ดให้ลูกค้ากรณีที่ซิมการ์ดสูญหาย เป็นต้น นอกจากนี้เอไอเอสยังนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่พนักงาน อาทิ ติดตั้งโครงข่ายออนไลน์ และนำเทคโนโลยีดักจับความเคลื่อนไหวที่คีย์บอร์ด หรือแสดงผลบนหน้าจอแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงพูด ซึ่งใช้ควบคู่กับโปรแกรมตาทิพย์จากสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

เอไอเอส จะยังคงขยายสาขาของศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ เพื่อสร้าง  อาชีพให้ผู้พิการอย่างต่อเนื่องต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.sarnrak.net

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top