News & Update

OnePlus นำโค้ดของ OxygenOS เข้ารวมกับ ColorOS ของ OPPO

OnePlus ประกาศเดือนที่แล้วว่าจะรวมแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้ากับ OPPO เพื่อให้คล่องตัวขึ้น แต่ OxygenOS จะยังคงอยู่ต่อไป ล่าสุดข้อมูลเผยว่าโค้ดของ OxygenOS กับ ColorOS จะรวมกันเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

OPPO merge OnePlus Team OxygenOS Header

Gary C หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ OxygenOS เผยว่าทั้งสองบริษัทอยู่ระหว่างการรวมโค้ดที่สำคัญในการทำงานของทั้งสองระบบ ทำให้อนาคต OPPO และ OnePlus จะทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น และกำหนดมาตรฐานกลางของระบบได้ว่าควรจะทำอะไรได้บ้าง

ผู้บริหารของทั้งสองบริษัทเผยว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นอย่างเงียบๆ ในโค้ดระบบปฏิบัติการ ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด หลังจากนี้ BBK Electronics (บริษัทแม่ของ OPPO) จะดูแลโค้ดของระบบปฏิบัติการมือถือได้ง่ายขึ้น

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาระบบปฏิบัติการครั้งนี้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอัพเดทใหญ่สำหรับมือถือแต่ละรุ่นด้วย โดยหลังจากนี้จะเปลี่ยนแปลงตาม

นี้

  • กลุ่มเรือธง เช่น OnePlus 8 จะได้รับอัพเดทใหญ่อย่างน้อยสามปี หลังจากนั้นจะได้แพทช์ความปลอดภัยต่อเนื่องอีกหนึ่งปี รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี
  • กลุ่มมือถือระดับกลาง เช่น OnePlus Nord, Nord CE จะได้รับอัพเดทใหญ่สองปี และอัพเดททความปลอดภัยต่อไปอีกหนึ่งปี รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี
  • กลุ่มมือถือราคาประหยัด เช่น OnePlus Nord N รุ่นต่างๆ จะได้รับอัพเดทใหญ่หนึ่งครั้ง และอัพเดทความปลอดภัยหลังจากอัพเดทใหญ่อีกสองปี รวมเป็นทั้งหมดสามปี

ที่มา – Neowin

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top