News & Update

Nokia เซ็นต์สัญญาแลกเปลี่ยนสิทธิบัตรกับ OPPO อายุห้าปี

Logo Nokia Company

Nokia ประกาศความร่วมมือเซ็นต์สัญญาแลกเปลี่ยนสิทธิบัตรจากแบรนด์มือถือจีนอย่าง OPPO แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดมาก โดยอ้างข้อตกลงระหว่างสองบริษัทเป็นความลับ

Nokia ประกาศความร่วมมือเซ็นต์สัญญาแลกเปลี่ยนสิทธิบัตรจากแบรนด์มือถือจีนอย่าง OPPO โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดมากนัก และย้ำว่าข้อตกลงระหว่างสองบริษัทถือเป็นความลับที่ห้ามเปิดเผย

Nokia OPPO Logo

ในข่าวประกาศจาก Nokia อย่างเป็นทางการระบุว่า OPPO เป็นฝ่ายจ่ายเงินให้กับทาง Nokia เพื่อเซ็นต์สัญญาใช้สิทธิบัตรเป็นเวลาหลายปี (ไม่ระบุระยะเวลา แต่คาดว่าน่าจะเป็น 5 ปี เหมือนกับพันธมิตรรายอื่นๆ) แน่นอนว่างานนี้จะทำให้ OPPO ต้องเป็นกังวลในการบุกตลาดฝั่งตะวันตก และอเมริกาน้อยลงเนื่องจากมีสิทธิบัตรของ Nokia เป็นอาวุธป้องกันตัว

ปัจจุบัน Nokia มีการเซ็นต์สัญญาแลกเปลี่ยนสิทธิบัตรเช่นนี้กับผู้ผลิตมือถือหลายราย ไม่ว่าจะเป็น Samsung, Xiaomi, Huawei ต่างก็เซ็นต์สัญญาอายุห้าปีด้วยกันทั้งหมด แน่นอนว่าถ้าไม่ไปสะกิดต่อมอะไร หรือใช้สิทธิบัตรดังกล่าวเพื่อฟ้องร้องคนอื่นทาง Nokia ก็น่าจะต่อสัญญาไปอีกเหมือนกับที่เซ็นต์เพิ่มกับ Samsung มาแล้ว

ที่มา – GSMarena, Nokia

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top