News & Update

Nokia Asha 500, 501, 502, 503 และ 230 อัพเดตซอฟท์แวร์ได้แล้ว

โนเกียปล่อยซอฟท์แวร์อัพเดตให้กับ Nokia Asha รุ่นใหม่ๆ แล้ว โดยเพิ่มความสามารถและลูกเล่นต่างๆมากขึ้น โดยมีรุ่นที่รองรับดังนี้ Nokia Asha 500, 501, 502, 503 และ 230

โนเกียปล่อยซอฟท์แวร์อัพเดตให้กับ Nokia Asha รุ่นใหม่ๆ แล้ว โดยเพิ่มความสามารถและลูกเล่นต่างๆมากขึ้น โดยมีรุ่นที่รองรับดังนี้ Nokia Asha 500,  501,  502,  503 และ  230

ในการอัพเดตครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • เพิ่มโหมดการถ่ายรูปตัวเอง
  • Panoramic photo guide
  • รองรับการใช้งาน One Drive
  • แสดงวันเกิดบนหน้า fastlane
  • ปรับปรุงการแจ้งเตือนจาก Twitter ให้ดีขึ้น
  • เพิ่ม Nokia Mix Radio

สำหรับท่านใดที่ใช้งาน Nokia Asha 500, 501, 502, 503 และ 230 เข้าไปอัพเดตได้ที่ การตั้งค่า > อัพเดตโทรศัพท์ (Settings >  Device updates)

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

เรื่องยอดนิยม

To Top