News & Update

ผู้จัด MWC 2020 ตัดสินใจยกเลิกการจัดงาน เหตุจากการแพร่ของไวรัสโคโรน่า

ทางผู้จัดงาน MWC 2020 จึงพิจารณาอย่างรอบคอบและประกาศทางเวบไซต์ www.mwcbacelona.com เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะขอยกเลิกการจัดงานในปีนี้

จากสาเหตุการแพร่ของไวรัสโคโรน่าจากประเทศจีน ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมออกบูทในงาน MWC 2020 ตัดสินใจไม่เข้าร่วมเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวหลายแบรนด์ ซึ่งก็มีข่าวออกมาว่าทางผู้จัดงาน MWC 2020 จะพิจารณาตัดสินใจในวันศุกร์นี้ ล่าสุดที่หน้าเวบ MWC 2020 ประกาศยกเลิกการจัดงานเป็นที่เรียบร้อย

จากสถานการณ์การแพร่ของไวรัสโคโรน่าในประเทศจีน หรือชื่อใหม่อย่างเป็นทางการว่าไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมงานออกบูทแสดงสินค้า และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นงานใหญ่ของทุกปีที่จัดมาตั้งแต่ปี 2006 ตัดสินใจอย่างแน่นอนแล้วว่าจะไม่มาเข้าร่วมออกบูท โดยให้เหตุผลว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื่อไวรัสโคโรน่าจากกลุ่มคนที่มาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และป้องกันการแพร่เชื้อ แต่ก็มีบางแบรนด์ที่ยืนยันที่จะเข้าร่วมการจัดงาน ทางผู้จัดงาน MWC 2020 จึงพิจารณาอย่างรอบคอบและประกาศทางเวบไซต์ www.mwcbacelona.com เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะขอยกเลิกการจัดงานในปีนี้ โดยให้เหตุผลเดียวกันเกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า

อย่างไรก็ดี ยังไม่มีคำตอบว่าการยกเลิกครั้งนี้จะเป็นการเลื่อนการจัดงาน หรือยกเลิกทั้งหมดแล้วไปจัดปีหน้า ซึ่งก็ต้องติดตามกันอีกครั้ง

MWC 2020

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top