News & Update

Motorola ปล่อยโฆษณาตัวแรกของ Moto X มือถือที่ผู้ใช้สามารถร่วมออกแบบได้, Made in USA

Motorola ได้ปล่อยโฆษณาตัวแรกของมือถือรุ่นล่าสุด ‘Moto X’ ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว โดยโฆษณาตัวนี้นอกจากจะมีโลโก้ Motorola อันใหม่แล้ว ยังชูจุดขายของ Moto X ว่า เป็นมือถือที่ผู้ใช้สามารถร่วมออกแบบได้ตั้งแต่ตอนซื้อ และยังมีการผลิตในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

Motorola ได้ปล่อยโฆษณาตัวแรกของมือถือรุ่นล่าสุด ‘Moto X’ ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว โดยโฆษณาตัวนี้นอกจากจะมีโลโก้ Motorola อันใหม่แล้ว ยังชูจุดขายของ Moto X ว่า เป็นมือถือที่ผู้ใช้สามารถร่วมออกแบบได้ตั้งแต่ตอนซื้อ และยังมีการผลิตในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ส่วนหน้าตาของ Moto X ที่ผู้ใช้ร่วมออกแบบได้จะเป็นเช่นไร รอติดตามกันต่อไปจ้า

 

motorola-moto-x-ad

 

ที่มา Giagom

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top