News & Update

ลุ้นรับ Lumia 640 LTE ฟรี! เพียงเยี่ยมชมบูท Microsoft ที่งาน Mobile Expo 2015

ลุ้นรับ Microsoft Lumia 640 LTE ฟรี! เพียงร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ Windows 10 ได้ที่บูธ Microsoft ในงาน Thailand Mobile Expo 2015 วันที่ 1-4 ตุลาคม 2558

ลุ้นรับ Microsoft Lumia 640 LTE ฟรี! เพียงร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ Windows 10 ได้ที่บูธ Microsoft ในงาน Thailand Mobile Expo 2015 วันที่ 1-4 ตุลาคม 2558

10407734_10153258414423865_505029074644728895_n

ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

1.1.   ถ่ายรูปของคุณที่บูทของไมโครซอฟท์ ในงาน Thailand Mobile Expo

1.2.   โพสรูปของคุณ ไปที่ Instagram ของคุณเอง หรือwww.facebook.com/MicrosoftLumiaThailand และบรรยายความประทับใจภายในงาน พร้อมติด Hashtag #LoveLumia #MobileExpo  (อย่าลืมตั้งค่าการแชร์ภาพให้เป็นสาธารณะ)

1.3.   ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2558

2. รางวัล

Microsoft Lumia 640 LTE จำนวน 1 รางวัล

3. เกณฑ์การตัดสิน

ทีมงานจะตัดสินผู้ชนะจากรูปภาพและคำบรรยาย ที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด คณะกรรมการตัดสินคือผู้แทนจากบริษัทไมโครซอฟท์ ดีไวซ์ ประเทศไทย คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

4. การประกาศรางวัล

ประกาศรางวัลวันที่  12 ตุลาคม 2558 ทาง www.facebook.com/MicrosoftLumiaThailand

5. เงื่อนไขในการรับของรางวัล

5.1.   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

5.2.   พนักงานของบริษัทฯ และครอบครัวไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับรางวัล

5.3.   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิได้รับรางวัลจากบัญชีสมาชิกเฟสบุคหรืออินสตาแกรมที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลเดียวกันเพียง 1 บัญชีสมาชิกเฟสบุคเท่านั้น

5.4.   ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดโดยถูกต้องและครบถ้วน หากพบว่ามีการทุจริตในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงมีการสร้างบัญชีสมาชิกเฟสบุคใหม่เพื่อเพิ่มสิทธิในการเข้าร่วม กิจกรรม หรือมีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือรางวัล ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิการร่วมกิจกรรม และการรับรางวัลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.5.   ผู้ชนะต้องติดต่อเพื่อรับรางวัลภายใน 15 วันหลังจากวันประกาศผล หากผู้ชนะไม่ติดต่อกลับมาภายในวันที่กำหนด ทีมงานจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการรับรางวัล

6. ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ

6.1.   ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอ่าน และทำความเข้าใจข้อกำหนด และเงื่อนไขของกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้วโดยถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ทีมงานมีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม เช่น การใช้รูปหรือผลงาน หรือชื่อและนามสกุล เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่างๆ

6.2.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิขาดและเป็นที่สุด ทั้งนี้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top