News & Update

สนพ. เปิดตัวไลน์สติกเกอร์ “ฮีโร่พลังคิด” คาแรคเตอร์รณรงค์ประหยัดพลังงาน

กระทรวงพลังงาน เปิดตัวไลน์สติกเกอร์ “ฮีโร่พลังคิด” เพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายช่องทางโซเชี่ยลมีเดีย และดึง “เจมส์ มาร์” เป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่

Open Line

กรุงเทพฯ – สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดตัวไลน์สติกเกอร์ “ฮีโร่พลังคิด”  เพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายช่องทางโซเชี่ยลมีเดีย และดึง “เจมส์ มาร์” เป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ช่วยสร้างแรงจูงใจ และแข่งขันลดใช้พลังงานในสถานศึกษา 

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้วางแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสอดรับกับกลยุทธ์การสื่อสารที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์อนาคตพลังงานของชาติ” ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) รับรู้ความจริงเพื่ออนาคตพลังงาน 2) ใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่ออนาคตพลังงาน 3) สร้างแรงบันดาลใจเพื่ออนาคตพลังงาน  นอกเหนือจากการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน โรงเรียน และองค์กรภาคเอกชน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดอย่างดีเสมอมา  และในการจัดทำไลน์สติกเกอร์ในครั้งนี้ ถือเป็นช่องทางใหม่ในการสื่อสารของกระทรวงพลังงาน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสร้างความสนใจและจิตสำนึกที่ดีที่จะช่วยเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลด้านการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าต่อไป 

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สนพ. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานให้ดำเนินการรณรงค์ประหยัดพลังงานในสถานศึกษาภายใต้โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” เป็นการแข่งขันลดใช้พลังงาน เพื่อพิชิตความเป็นหนึ่ง สุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน ชิงทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 2 ล้านบาท โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2556 และสามารถติดตามความคืบหน้าและผลการแข่งขันของโครงการถึงต้นเดือนสิงหาคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.พลังคิด.com และเพื่อเป็นการต่อยอดการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้มากยิ่งขึ้น สนพ. จึงใช้แนวคิดในการจัดทำไลน์สติกเกอร์ประหยัดพลังงาน ภายใต้ชื่อ “ฮีโร่พลังคิด” เพื่อให้อยู่ในบทสนทนาในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยใน 16 คาแรคเตอร์ 

นี้ ได้แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ใช้แสดงอารมณ์ต่างๆ และส่วนที่เป็นการแนะนำการประหยัดและลดใช้พลังงาน ซึ่งหวังว่าจะได้รับความนิยมและมียอดดาวน์โหลดมากในช่วงที่มีการแข่งขันลดใช้พลังงานในสถานศึกษา ซึ่งการออกแบบคาแรคเตอร์ “ฮีโร่พลังคิด” นี้  ได้รับความร่วมมือจากนายวีระชัย ดวงพลา หรือ เดอะดวง นักวาดการ์ตูนที่ได้รับรางวัลการ์ตูนนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” ยังได้ เจมส์ มาร์ ศิลปินที่กำลังได้รับความนิยมมาเป็น ตัวแทนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะมาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนกลุ่มเยาวชนร่วมกันลดใช้พลังงานกันอย่างจริงจังด้วย 

นางสาววารดี วสวานนท์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด LINE Thailand ได้กล่าวว่า “การสนทนาผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยตัวการ์ตูน หรือไลน์คาแรคเตอร์ที่มีหน้าตาน่ารักเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก และด้วยสถิติล่าสุดในตอนนี้ประเทศไทยมีผู้ใช้โปรแกรมไลน์ 30 ล้านคน ซึ่งเป็นอันดับที่ 2รองจากประเทศญี่ปุ่น สนพ. จึงจัดทำไลน์สติกเกอร์ “ฮีโร่พลังคิด” นอกจากจะมีความทันสมัยแล้ว ยังเป็นช่องทางที่ดีในเข้าถึงและสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประชาสัมพันธ์ได้มากที่สุด เพราะการประหยัดพลังงานเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของทุกคน “ยิ่งไลน์ ยิ่งใกล้” เมื่อการประชาสัมพันธ์ทั้งสองส่วนรวมกันเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจในการประหยัดพลังงาน และบอกกล่าวให้เกิดกระแสการอนุรักษ์พลังงานให้มากขึ้นตามลำดับ 

“ฮีโร่พลังคิด เป็นไลน์สติกเกอร์ของ สนพ. นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมีตัวแทนขององค์กร ในการสร้างสรรค์ และริเริ่มให้เกิดเรียนรู้ที่จะลดใช้พลังงาน และใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าอย่างยิ่ง จากคาแรกเตอร์ตัวแทนของ ฮีไร่ พลังคิดที่จะแนะนำวิธีการลดใช้พลังงาน จนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” ในการลดใช้พลังงานของประเทศไทยได้อย่างแน่นอน”วารดี กล่าว

aw_Banner-web--850x315-pix-

นายวีระชัย ดวงพลา หรือ เดอะดวง ผู้ออกแบบคาแรคเตอร์ “ฮีโร่พลังคิด” กล่าวว่า แรงบันดาลใจในการออกแบบ เกิดจากความคิดที่ว่าเด็กหลายคนมีฮีโร่ในดวงใจ การออกแบบจึงออกมาในแนวยอดมนุษย์ที่มีลักษณะและช่วงวัยใกล้เคียงกับเด็กๆ ทำให้เกิดความชื่นชอบ และมี “ฮีโร่พลังคิด” เป็นแบบอย่าง ซึ่งรูปแบบไลน์สติกเกอร์จะชักชวนให้น้องๆเพื่อนๆ ทุกคนมาช่วยประหยัดพลังงาน “อยากให้น้องๆเพื่อนๆทุกคนได้เห็นและใช้ “ฮีโร่พลังคิด”เป็นแบบอย่างในการลดใช้พลังงานโดยคาแรคเตอร์ที่ออกแบบล้วนแต่มีความหมายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่แสดงอารมณ์ต่างๆ และส่วนที่เป็นการแนะนำการประหยัดและลดใช้พลังงาน โดยเชื่อว่าจะสามารถชักชวนให้น้องๆได้เห็นถึงข้อดีในการประหยัดพลังงาน และถูกใจน้องๆเพื่อนๆด้วยคาแรคเตอร์ที่เป็นเด็กฉลาด มีความกระตือรือร้น เข้มแข็ง มีความเป็นผู้นำ และบุคลิกกวนๆ ตามสมัยปัจจุบันแน่นอน” เดอะดวง กล่าว 

นายเจมส์ มาร์ ในฐานะตัวแทนการประชาสัมพันธ์ โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” ให้ความเห็นว่า โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” นับเป็นโครงการที่ดีมีการวางกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีความเข้าใจง่ายและเข้าถึงกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยตรง ขณะที่ไลน์สติกเกอร์ที่จัดทำยังเป็นที่นิยมในการใช้งานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ซึ่งเชื่อว่าไลน์สติกเกอร์   “ฮีโร่พลังคิด”จะได้รับการตอบรับที่ดี และมีการใช้อย่างแพร่หลาย จากรูปแบบที่น่าใช้แต่แฝงด้วยคำเตือนที่คอยย้ำให้ผู้ใช้ประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานอย่างเห็นคุณค่า เพื่อบรรเทาปัญหาพลังงานที่อาจจะขาดแคลนในอนาคต  และ “ขอขอบพระคุณ สนพ. และ กระทรวงพลังงาน ที่ให้ความไว้วางใจให้ผมเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่จะมาช่วยรณรงค์และสร้างกระแสการประหยัดพลังงานในกลุ่มเยาวชนให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะไลน์สติกเกอร์ โดยส่วนตัวแล้วมีการใช้งานเพื่อสนทนาผ่านมือถืออยู่แล้ว ในฐานะตัวแทนการประชาสัมพันธ์จะส่งต่อข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงประชาสัมพันธ์การใช้งานไลน์สติกเกอร์ “ฮีโร่พลังคิด” อย่างดีที่สุด”

aw_Banner-web--160x160-pix-

 

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณและสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • GA

    Google Analytic

Save