News & Update

Apple จะอนุญาตให้แอพสามารถเรียกระบบจ่ายเงินจากภายนอกได้ ใน App Store เกาหลีใต้

Apple App Store Header

ปีที่แล้วเกาหลีใต้ผ่านร่างกฏหมายป้องกันการผูกขาด ทำให้ App Store และ Play Store ต้องรองรับการจ่ายเงินผ่านระบบอื่นๆ นอกจากของตัวเองเท่านั้น

App Store

ล่าสุดฝั่ง Apple ยืนยันว่าสำหรับแอพที่อยู่ใน App Store ของเกาหลีใต้จะสามารถใช้ระบบจ่ายเงินจากภายนอกได้ (กฏเดิมคือต้องจ่ายผ่าน App Store เท่านั้น) แต่ยังไม่มีข้อมูลเชิงเทคนิคว่าผู้พัฒนาแอพต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้จ่ายเงินผ่านแอพภายนอกได้ อย่างไรก็ตาม Apple ยืนยันว่าจะยังเก็บเงินค่าบริการอยู่เนื่องจากสุดท้ายแล้วบริการยังเกิดขึ้นอยู่บนแพลตฟอร์มของทาง Apple แต่จะไม่เก็บถึง 30% เท่ากับที่จ่ายให้ Apple ในปัจจุบัน

สำหรับฝั่ง Google เองเมื่อกฏหมายผ่านและบังคับใช้งานก็ได้ส่งรายละเอียดว่า Play Store จะรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร โดย Google ระบุว่าการจ่ายเงินด้วยช่องทางอื่นสามารถทำได้ แต่ Google จะเก็บค่าบริการ 26% (จากเดิมที่เก็บ 30%) เนื่องจาก Google เองก็มีปัญหาเดียวกับ Apple คือแม้ว่าเงินจะไม่ได้จ่ายผ่าน Google แต่ค่าใช้จ่ายต่างๆ ยังคงเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของ Google อยู่ ทำให้ยังต้องเรียกเก็บค่าบริการอยู่

ที่มา – Engadget

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top