News & Update

ผู้ใช้ iPhone 6, iPhone 6 Plus บ่นกันเพียบ ทำไมหน้าจอถึงเป็นรอยง่ายกว่ารุ่นเดิม

หลังจากที่ทราบกันดีแล้วว่า iPhone 6 และ iPhone 6 Plus ของ Apple นั้นไม่ได้มาพร้อมกับหน้าจอกระจกแซฟไฟร์ดังที่มีข่าวลือไว้ตั้งแต่ก่อนออกวางขาย และตอนนี้ก็มีรายงานการบ่นระนาวออกมาจากผู้ที่ซื้อทั้ง iPhone 6 และ iPhone 6 Plus มาใช้เว็บบอร์ดของ Apple Online support ถึงปัญหาของหน้าจอ iPhone 6 แ

หลังจากที่ทราบกันดีแล้วว่า iPhone 6 และ iPhone 6 Plus ของ Apple นั้นไม่ได้มาพร้อมกับหน้าจอกระจกแซฟไฟร์ดังที่มีข่าวลือไว้ตั้งแต่ก่อนออกวางขาย และตอนนี้ก็มีรายงานการบ่นระนาวออกมาจากผู้ที่ซื้อทั้ง iPhone 6 และ iPhone 6 Plus มาใช้เว็บบอร์ดของ Apple Online support ถึงปัญหาของหน้าจอ iPhone 6 และ iPhone 6 Plus ที่เป็นรอยง่ายเสียยิ่งกว่า iPhone รุ่นก่อนๆ

ตัวอย่างของเสียงบ่นเรื่องกระจกหน้าจอเป็นรอยง่ายของ iPhone 6, iPhone 6 Plus นั้นก็เช่น มีผู้ใช้ที่บอกว่าเขานั้นเป็นคนที่ดูแลมือถือเป็นอย่างดี แต่ก็มีปัญหา iPhone 6 กระจกเป็นรอยตรงมุมจนได้ ซึ่ง iPhone รุ่นนี้ Apple ได้โฆษณาอยู่ว่ามรีการเพิ่มในเรื่องของการกันกระแทกไปมากกว่าเดิม เพราะ Apple ได้ใช้กระจกที่เรียกว่า ion strengthened ใน iPhone 6 ทั้งสองรุ่น

ผู้ใช้บางรายยังได้บอกว่าใช้งาน iPhone 5 อย่างหนักมาตลอด 2 ปี ก็ไม่เคยจะมีริ้วรอยให้เห็น แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ iPhone 6 ก็เป็นรอยทันที นอกจากนี้ในเว็บบอร์ดของ Apple นั้นก็มีการบ่นเพียบมากเกินกว่า 660 ครั้งเข้าไปแล้วเกี่ยวกับปัญหาของกระจกโค้งมนของ iPhone 6 และ iPhone 6 Plus เป็นรอยนี้ และตอนนี้ยังไม่มีคำชี้แจงใดๆออกมาจาก Apple ถึงเรื่องกระจกหน้าจอเป็นรอยง่ายของทั้ง iPhone 6 และ iPhone 6 Plus นี้ครับ

iphone-6

scratches6plus

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top