News & Update

iPhone 12 สามารถแชร์เน็ท Personal Hotspot ผ่าน 5GHz ได้แล้ว

MacRumors รายงานว่า iPhone 12 ทุกรุ่นสามารถทำการแชร์อินเตอร์เน็ทจากมือถือไปยังอุปกรณ์อื่นได้ผ่านสัญญาณ WiFi 5Ghz แทนที่จะเป็น 2.4GHz เหมือนรุ่นอื่นๆ ในอดีต

iPhone 12 Personal Hotspot 5GHz 2.4GHz compatibility

โดยค่า Default แล้ว iPhone 12 จะแชร์เน็ท Personal Hotspot ผ่านสัญญาณ 5GHz เท่านั้น แต่ถ้าหากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนไปเป็นสัญญาณ 2.4GHz ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามสามารถเลือก Maximize Compatibility ได้ ซึ่งฟังดูสมเป็น Apple ดี แทนที่จะบอกว่าตัวเลือกดังกล่าวจะเปลี่ยนไปใช้สัญญาณ 2.4GHz ก็บอกว่าทำให้เชื่อมต่อได้ประสิทธิภาพสูงสุดแทน

การใช้สัญญาณ 5GHz นี้แม้จะเร็วกว่าการใช้ 2.4GHz และมีปัญหาสัญญาณชนกันน้อยกว่า แต่ขณะเดียวกันระยะทำการก็สั้นลงมาด้วย และไม่สามารถทะลุทะลวงกำแพงหนาๆ ได้ดีเท่ากับ 2.4GHz ดังนั้นถ้าหากมีเหตุผลใดๆ ก็แล้วแต่ที่จะวาง iPhone กับคอมพิวเตอร์คนละห้อง แนะนำให้ทำการเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ 2.4GHz น่าจะได้เน็ทเวิร์คที่ไหลลื่นกว่าการใช้ 5GHz พอสมควรเลยล่ะครับ

ที่มา-  MacRumors

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top