News & Update

Apple งานเข้าอีกแล้ว! iPad Air เครื่องเดโมระเบิดกลางร้านในประเทศออสเตรเลีย

มีรายงานข่าวออกมาจากกรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลียว่า เกิดเหตุ iPad Air เครื่องเดโมระเบิดขึ้นที่กลางร้านของ Vodafone โดยก่อนการเกิดเหตุนั้น iPad Air เครื่องเจ้าปัญหาได้มีควันขโมงออกมา และหลังจากนั้นก็เกิดประกายไฟสปาร์คขึ้นมาทันที

มีรายงานข่าวออกมาจากกรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลียว่า เกิดเหตุ iPad Air เครื่องเดโมระเบิดขึ้นที่กลางร้านของ Vodafone โดยก่อนการเกิดเหตุนั้น iPad Air เครื่องเจ้าปัญหาได้มีควันขโมงออกมา และหลังจากนั้นก็เกิดประกายไฟสปาร์คขึ้นมาทันที

โชคดีที่จากรายงานนั้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ iPad Air ระเบิดในครั้งนี้

ipadairexplosion

ที่มา Wired

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top