News & Update

Apple เปิดโครงการรับซ่อม iPad Air 3rd Gen ที่จอมีปัญหาฟรี

iPad Air 3rd gen Header

Apple เปิดโครงการรับซ่อม iPad Air (3rd Gen) ที่ผลิตในช่วงเดือนมีนาคม – ตุลาคมปีที่ผ่านมา โดยปัญหาที่รับซ่อมคือหน้าจอไม่แสดงผลไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ตาม

Apple เปิดโครงการรับซ่อม iPad Air (3rd Gen) ที่ผลิตในช่วงเดือนมีนาคม – ตุลาคมปีที่ผ่านมา โดยปัญหาที่รับซ่อมคือหน้าจอไม่แสดงผลไม่ว่าผู้ใช้งานจะพยายามปลุกอย่างไรก็ตาม

iPad Air 3rd Gen

Apple ระบุว่าแทบเล็ตที่มีปัญหาอาจจะหน้าจอกระพริบ หรือแสดงสีขาวล้วนอยู่ชั่วขณะก่อนจะดับไปและไม่สามารถใช้งานได้อีก โดยมีเฉพาะรุ่น iPad Air (3rd Gen) เท่านั้นที่มีปัญหานี้ รุ่นอื่นๆ ไม่ได้รับผลกระทบแต่ประการใด

iPad Air (3rd Gen) ที่ผลิตในช่วงเดือนที่มีปัญหาสามารถส่งไปซ่อมที่ Apple ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยบ้านเรามีทั้ง Apple Store และ Authorize reseller ให้เข้าไปใช้บริการครับ อย่างไรก็ตามการส่งเครื่องเข้าไปซ่อมจากปัญหานี้จะไม่ต่ออายุประกันเครื่องให้ แต่จะคุ้มครองปัญหาหน้าจอเสียนี้จนเครื่องมีอายุครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อครับ

ที่มา – GSMarena, Apple

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

To Top