News & Update

โละของเก่า! Apple Online Store ประเทศไทยเอา iPad 4 มาขายอีกรอบ ปรับราคาเริ่มต้น 14,900 บาท

หลังการเปิดตัวของรุ่นใหม่ iPad Air (และตอนนี้ก็มีเครื่องหิ้วขายในประเทศไทยแล้ว) ทำให้ Apple Online Store นั้นนำ iPad 4 (iPad with Retina Display) ออกไปจาก Online Store เพราะตกรุ่นแล้ว ล่าสุดมีการนำ iPad 4 กลับมาขายอีกครั้งหนึ่งผ่านทาง Apple Online Store และยังมีการปรับลดราคาลงเรียบร้อยแล้วด้วยครับ สำหรับราคาขายของ iPad 4 ผ่านทาง Apple Online Store นั้นมีดังนี้

หลังการเปิดตัวของรุ่นใหม่ iPad Air (และตอนนี้ก็มีเครื่องหิ้วขายในประเทศไทยแล้ว) ทำให้ Apple Online Store นั้นนำ iPad 4 (iPad with Retina Display) ออกไปจาก Online Store เพราะตกรุ่นแล้ว ล่าสุดมีการนำ iPad 4 กลับมาขายอีกครั้งหนึ่งผ่านทาง Apple Online Store และยังมีการปรับลดราคาลงเรียบร้อยแล้วด้วยครับ สำหรับราคาขายของ iPad 4 ผ่านทาง Apple Online Store นั้นมีดังนี้

iPad 4 รุ่น Wi-Fi

  • iPad 4 16GB Wi-Fi ราคา 14,900 บาท (จากเดิม 16,500 บาท)
  • iPad 4 32GB Wi-Fi ราคา 17,900 บาท (จากเดิม 19,500 บาท)
  • iPad 4 64GB Wi-Fi ราคา 21,400 บาท (จากเดิม 22,500 บาท)
  • iPad 4 128GB Wi-Fi ราคา 24,900 บาท (จากเดิม 25,500 บาท)

iPad 4 รุ่น Wi-Fi + Cellular

  • iPad 4 16GB Wi-Fi+Cellular ราคา 18,700 บาท (จากเดิม 20,500 บาท)
  • iPad 4 32GB Wi-Fi+Cellular ราคา 22,400 บาท (จากเดิม 23,500 บาท)
  • iPad 4 64GB Wi-Fi+Cellular ราคา 25,900 บาท (จากเดิม 26,500 บาท)
  • iPad 4 128GB Wi-Fi+Cellular ราคา 29,400 บาท (จากเดิม 29,500 บาท)

ใครที่สนใจ iPad 4 ที่ตกรุ่นแล้ว ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้จาก Apple Online Store ครับ (ราคาที่ปรับใหม่นี้มีราคาเท่ากันกับที่ร้าน iStudio ปรับลดลงก่อนหน้านี้ครับ)

iPad4_online_store_comeback-700x891

ที่มา Macstroke

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความเห็น

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top